Gréckokatolícka eparchia Košice


V Rakovci nad Ondavou obnovili farský chrámKošice, 04. október (TS KE) Veriaci farnosti Rakovec nad Ondavou oslávili 1. októbra chrámový sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky odpustovou slávnosťou, počas ktorej vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, posvätil obnovený chrám, na ktorom sa zrekonštruovala strecha. Slávnosť liturgickým spevom sprevádzal domáci spevácky zbor pod vedením Kataríny Potockej.

V kázni vladyka Milan poukázal na snahu sveta vysporiadať sa so strachom z vojny. Ako varoval, pozemská ochrana je nedostatočná, pre človeka je jedinou istotou ochrana Presvätej Bohorodičky. Vyzval veriacich, aby sa preto utiekali práve k nebeskej Matke, o ktorej sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky ubezpečuje všetkých, že ona načúva prosbám svojich detí a stará sa o nich.

V závere slávnosti sa farár farnosti otec Slavomír Jusko poďakoval vladykovi Milanovi za jeho povzbudivé slová a zároveň vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii strechy chrámu.

Informovala Mariana Ivanová

autor: TS KE
dátum: 04.10.2017


Foto: Ján Pavúk