Gréckokatolícka eparchia Košice


Charitatívny futbalový turnaj v KošiciachKošice 29. septembra (TK KBS) Mužstvo zložené zo zástupcov košickej okresnej polície sa stalo víťazom desiateho ročníka charitatívneho futbalového turnaja v rámci projektu Odkopnime predsudky - Futbal spája, ktoré zorganizovali v stredu 27. septembra v Športovo-zábavnom areáli v Košiciach Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s Miestnou časťou Košice - Juh, Miestnou časťou Západ a Potravinovou bankou Slovenska. Druhé obsadili zástupcovia Gymnázia z Alejovej ulice a tretie mestskí policajti. Všetci traja získali pohár a darčekový balík, informoval Martin Boritáš. Záštitu nad podujatím prevzal košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a košický eparcha Mons. Milan Chautur.

“S nápadom organizovať tento turnaj prišiel v roku 2007, teraz už nebohý, bývalý klient charity a predtým aktívny futbalista Karol Sabadoš,” hovorí Martin Boritáš. Podujatie je podľa jeho slov jedným z krokov, ako ľudí zbaviť predsudkov, ktoré často prežívajú voči spoluobčanom bez domova. “Cieľom zorganizovania športového podujatia je okrem aktívneho športového vyžitia sa zúčastnených aj snaha o odbúravanie predsudkov majority, nakoľko turnaju sa zúčastňujú zástupcovia majoritnej spoločnosti ako aj ľudia, ktorí sa nachádzajú na okraji spoločnosti. Zámerom projektu je prispieť k tomu, aby majorita pochopila, že aj keď ide o ľudí nachádzajúcich sa v sociálnych kolíziách, ktorí sú neprispôsobení spoločenským normám, rezignovali na prirodzené prostredie spoločnosti a žijú svoj vlastný život, ktorý je odlišný od životného štýlu majoritnej populácie, sú tu a treba im dať príležitosti prejaviť ich skryté talenty. Klienti z Charitného domu sv. Alžbety a Nocľahárne "Emauzy" zároveň dostavajú možnosť ukázať verejnosti, že aj napriek zložitým životným osudom a traumám, ktoré si so sebou nesú, dokážu zmysluplne využiť svoj talent a schopnosti, pokiaľ im v tom spoločnosť pomôže,” dodáva Boritáš.

Najlepší hráči a rozhodcovia obdržali pamätné sošky. Najlepším brankárom sa stal Ján Kreth (tím Okresnej polície), najužitočnejším hráčom v polici Miroslav Seman (Mestská polícia) a najlepším stretlcom Vladimír Chovaník (Okresná polícia). Zaujímavými darčekovými balíkmi boli odmenené všetky družstvá. Patrili medzi nich kňazi, mužstvá charity a komunitného centra a viacerých stredných škôl v Košiciach.

Článok bol prevzatý z www.tkkbs.sk

autor: TK KBS, mbo; ml
dátum: 02.10.2017