Gréckokatolícka eparchia Košice


Cirkevné gymnázium v Trebišove sa zapojilo do Európskeho dňa jazykovKošice, 29. september (TS KE) Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa uskutočnil 26. septembra prebieha v tomto období celé spektrum podujatí po celej Európe. Do aktivít prináležiacich k tomuto dňu sa zapojilo aj Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove a to 29. septembra, kedy modlitba Otčenáš počas svätej liturgie zaznela v nemeckom jazyku – Vater unser.

Zároveň všetky cudzie jazyky, ktoré gymnázium k štúdiu ponúka, sa vyučujú aj prostredníctvom zahraničných lektorov, ktorí rozšírili rady pedagógov školy. Študenti tak majú jedinečnú možnosť sprostredkovane spoznať inú krajinu, jej špecifiká a konverzovať v cudzom jazyku.

Ďalším cieľom školy je zaviesť počas piatkových svätých liturgií, ktoré sa na škole pravidelne slávia, čítania, spevy a modlitby vo vyučovaných jazykoch.

dátum: 29.09.2017