Gréckokatolícka eparchia Košice


Kantorský kurz 2017-2018Gréckokatolícka eparchia Košice otvára 2. ročník Kantorského kurzu.

Aktuálna informácia:

Termíny kantorského kurzu v Košiciach v roku 2018 sú nasledovné:
3. február, 17. február, 17. marec, 14. apríl, 26. máj.
Kurz prebieha v daný deň vždy od 9.00 na Eparchiálnom úrade, Dominikánske nám. 2/A.

Termíny kantorskeho kurzu v Trebišove v roku 2018 sú nasledovné:
27.januára, 17. február, 17. marec, 14. apríl, 26. máj.
Kurz prebieha v daný deň vždy od 9.00 na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove.
Dobrovoľný príspevok je 15 eur.

Tohtoročná obsahová náplň zahŕňa:
- pokračovanie tém z minulého roka
- časti liturgie v cirkevno-slovanskom jazyku
- Podobeny
- časti liturgie sv. Bazila Veľkého
- vianočné koledy
- pohrebné nápevy

Gréckokatolícka eparchia Košice v roku 2017/2018 organizuje v poradí druhý Kantorský kurz pre záujemcov. Ide o príležitosť pre tých, ktorí aktuálne vykonávajú kantorskú prax vo farnostiach, ako i pre nových záujemcov o funkciu kantora v našich cirkevných spoločenstvách.

Cieľom tohto kurzu je zjednotiť liturgický spev v priestore Košickej eparchie s ustálenou normou, vyplývajúcou z pravidiel Irmologiona a tiež s prijatou liturgickou praxou, zosúladiť s platnými internými normami v rámci Košickej eparchie a prehĺbiť jeho kvalitu.
Obsahová náplň Kantorského kurzu je rozdelená do troch oblastí:
- hudobná náuka, kde ide o základnú orientáciu v teórii hudby a spevu;
- liturgický spev, ktorého cieľom je praktické zvládnutie liturgických spevov stálych i menlivých častí bohoslužieb východného obradu (sv. liturgia, večiereň, hodinky, večiereň a iné);
- prednášky z liturgiky, ktoré majú napomôcť orientácii v pravidlách skladby liturgických textov bohoslužieb v rámci cirkevného roka a tiež prehĺbiť vedomosti o štruktúre a význame jednotlivých bohoslužieb v živote veriaceho človeka, praktizujúceho katolícky východný, byzantský obrad.
Po úspešnom ukončení kurzu účastník získa certifikát pre kantorskú službu v Košickej eparchii od vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa.
Každé stretnutie bude trvať tri vyučovacie bloky (hodiny) (hudobná náuka, liturgický spev a prednáška z liturgiky), pričom zodpovedný vedúci kurzu môže obsahovú náplň jednotlivých blokov upraviť podľa aktuálnych potrieb účastníkov.

Kontakt na vedúcu kurzu v Košiciach: MgrArt. Lucia Lovašová, +421 907 277 128; llovasovalucia@gmail.com

dátum: 30.10.2017