Gréckokatolícka eparchia Košice


Kantorský kurz 2017-2018Gréckokatolícka eparchia Košice otvára 2. ročník Kantorského kurzu.

Účastníkom kantorského kurzu V KOŠICIACH oznamujeme, že 9.12.2017 bude stretnutie o niečo dlhšie, teda aj poobede, nakoľko stretnutie 16.12.2017 sa konať nebude. Za porozumenie ďakujú organizátori kurzu.

Tohtoročná obsahová náplň zahŕňa:
- pokračovanie tém z minulého roka
- časti liturgie v cirkevno-slovanskom jazyku
- Podobeny
- časti liturgie sv. Bazila Veľkého
- vianočné koledy
- pohrebné nápevy

Gréckokatolícka eparchia Košice v roku 2017/2018 organizuje v poradí druhý Kantorský kurz pre záujemcov. Ide o príležitosť pre tých, ktorí aktuálne vykonávajú kantorskú prax vo farnostiach, ako i pre nových záujemcov o funkciu kantora v našich cirkevných spoločenstvách.

Cieľom tohto kurzu je zjednotiť liturgický spev v priestore Košickej eparchie s ustálenou normou, vyplývajúcou z pravidiel Irmologiona a tiež s prijatou liturgickou praxou, zosúladiť s platnými internými normami v rámci Košickej eparchie a prehĺbiť jeho kvalitu.
Obsahová náplň Kantorského kurzu je rozdelená do troch oblastí:
- hudobná náuka, kde ide o základnú orientáciu v teórii hudby a spevu;
- liturgický spev, ktorého cieľom je praktické zvládnutie liturgických spevov stálych i menlivých častí bohoslužieb východného obradu (sv. liturgia, večiereň, hodinky, večiereň a iné);
- prednášky z liturgiky, ktoré majú napomôcť orientácii v pravidlách skladby liturgických textov bohoslužieb v rámci cirkevného roka a tiež prehĺbiť vedomosti o štruktúre a význame jednotlivých bohoslužieb v živote veriaceho človeka, praktizujúceho katolícky východný, byzantský obrad.
Po úspešnom ukončení kurzu účastník získa certifikát pre kantorskú službu v Košickej eparchii od vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa.
Každé stretnutie bude trvať tri vyučovacie bloky (hodiny) (hudobná náuka, liturgický spev a prednáška z liturgiky), pričom zodpovedný vedúci kurzu môže obsahovú náplň jednotlivých blokov upraviť podľa aktuálnych potrieb účastníkov.

Kontakt na vedúcu kurzu v Košiciach: MgrArt. Lucia Lovašová, +421 907 277 128; llovasovalucia@gmail.com

dátum: 30.10.2017

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka