Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám v Blatných Remetoch a obnovenú farskú budovu v Nižnej RybniciKošice, 26. september (TS KE) Košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR posvätil obnovený filiálny chrám v dedine Blatné Remety, vrátane vybavenia svätyne ako kyvota - bohostánku a svietnika. Vladyka Milan na základe evanjelia o zázračnom rybolove ukázal, že ak veriaci človek skutočne zatiahne s vierou na hlbinu, je schopný vykonať aj zázraky, čo sa ukázala aj v rekonštrukcii chrámu, do ktorého vložili svoj čas a peniaze nielen veriaci filiálky, ale pomáhali im aj farníci z farnosti Nižná Rybnica. Následne ich vladyka povzbudil, aby lavice obnoveného chrámu ostali zaplnené, aby sa spolu stretávali pri eucharistickej obete a Božom slove.

Na záver liturgie otec Peter Horváth, správca farnosti Nižná Rybnica a zároveň predseda Komisie pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie, poďakoval vladykovi aj všetkým veriacim, ktorí pomohli úspešne zrekonštruovať chrám.

Popoludní vladyka Milan posvätil obnovenú farskú budovu v Nižnej Rybnici, za účasti veriacich i členov spoločenstva Skala – spoločenstva laických i kňazských rodín. Prítomným vladyka Milan zdôraznil potrebu základov domu, nielen tých materiálnych, ale aj duchovných, keďže každá domácnosť je aj domáca cirkev. Následne sa veriaci v sprievode na čele s vladykom presunuli do chrámu v Nižnej Rybnici, kde sa spoločne pomodlili eucharistickú pobožnosť. V závere slávnosti otec Michal Hospodár, docent Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, v mene spoločenstva Skala, daroval vladykovi 153 modlitieb spoločenstva za vladyku ako dar k jeho výročiam. Následne každá rodina mala príležitosť vladykovi osobne podať ruku a obdarovať ho kvetom.

autor: Richard Fučko
dátum: 26.09.2017
Foto: Richard Fučko