Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladykovia Milan Chautur a Milan Šašik sa spoločne modlili za UkrajinuKošice, 23. september (TS KE) Na sviatok Počatia úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 23. septembra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť Choňkovce. Spolu s vladykom Milan Šašikom CM, mukačevským eparchom, a s miestnym farárom, otcom Jozefom Fabišíkom, správcom farnosti Choňkovce, slávili liturgiu vo filiálnom chráme v dedine Koňuš. Pôvodne sa malá svätá liturgia konať pri poľnom oltári pri kríži v blízkosti ukrajinskej hranice s úmyslom modlitby za Ukrajinu, ako tomu už raz bolo v minulosti. Pre nepriazeň počasia sa ale výstup nekonal.

V kázni vladyka Milan Šašik vyzval prítomných k modlitbe za Ukrajinu, ktorá ešte stále trpí vojnou a ukázal na potrebu evanjelizácie na východ od Kieva, kde ešte stále vidno náboženskú prázdnotu duchovnú vyprahnutosť spôsobenú minulým režimom. Vladyka poukázal na realitu, na mnohé mestá a dediny, v ktorých nestoja nielen gréckokatolícke, ale ani pravoslávne chrámy, ktorých obyvatelia siahajú po spiritualite New Age, rôznych východných náboženstiev či ezoteriky.

Na záver liturgie vladyka Milan Chautur poďakoval mukačevskému eparchovi za jeho účasť i kázeň, a taktiež povzbudil prítomných k modlitbe za susedov za hranicou. Po požehnaní vladykom poďakoval otec Jozef a daroval im na pamiatku obraz kríža pri slovensko-ukrajinskej hranici.

autor: Richard Fučko
dátum: 23.09.2017


Foto: Richard Fučko