Gréckokatolícka eparchia Košice


V Čiernej nad Tisou si veriaci pripomenuli 20. výročie ekumenického chrámuKošice, 18. september (TS KE) Veriaci v Čiernej nad Tisou si 17. septembra odpustovou slávnosťou pripomenuli 20. výročie posviacky miestneho ekumenického chrámu zasväteného Povýšeniu svätého Kríža. Pri tejto príležitosti do farnosti zavítal preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý slávil ďakovnú svätú liturgiu. V úvode slávnosti posvätil vladyka Milan zrekonštruovaný exteriér chrámu a následne vladyku privítala primátorka mesta Marta Vozáriková.

Vladyka Milan v homílii pripomenul veriacim túžbu z pred 20 rokov, kedy sa tri cirkvi rozhodli mať spoločný chrám ako miesto stretnutia sa s Bohom. Zároveň povzbudil ešte k intenzívnejšiemu stretávaniu sa so Stvoriteľom v dnešnej dobe, k čomu im tento chrám má poslúžiť.

Na záver svätej liturgie veriaci farnosti zablahoželali vladykovi Milanovi k jeho krásnemu životnému jubileu, ako aj miestnemu správcovi farnosti otcovi Jozefovi Vaszilyovi, protopresbyterovi Maďarského protopresbyterátu k jeho narodeninám. Slová vďaky adresoval aj otec Jozef všetkým dobrodincom tohto svätého chrámu za ich veľkodušnú a nezištnú pomoc.

autor: Bernadeta Oláhová
dátum: 18.09.2017
Foto: Ladislav Zahorec