Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený ikonostas a oltár v PoľanochKošice, 12. september (TS KE) V chráme narodenia Presvätej Bohorodičky v Poľanoch sa v piatok 8. septembra konala odpustová slávnosť. Pri tejto príležitosti zavítal do farnosti preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, aby posvätil obnovený ikonostas a prestol. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan spolu s kňazmi Maďarského protopresbyterátu. V homílií vladyka vyzval veriacich obnoviť nielen to viditeľné, ale i to neviditeľné - myseľ a srdce.

Pred požehnaním udelil vladyka Milan otcovi Michalovi Tóthovi, odchádzajúcemu z funkcie protojereja a jeho nástupcovi otcovi Jozefovi Vaszilyovi právo nosiť zlatý kríž a to za ich horlivosť pri zveľaďovaní Košickej eparchie a zvlášť Maďarského protopresbyterátu. Poďakoval sa aj miestnému kňazovi otcovi Františkovi Kecskésovi, ktorý sa pričinil o zrekonštruovanie 215 - ročného ikonostasu a oltára.

Otec Kecskés vyjadril slová vďaky reštaurátorovi Rudolfovi Borošovi za jeho vysokoodbornú umeleckú prácu, pracovníkom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Pavlovi Hriňovi a Hedvige Fraňovej, ďalej sponzorom, miestnym kurátorom, ako aj všetkým veriacim, ktorí sa pričinili k zavŕšeniu tohto projektu.

V závere slávnosti sa konal obchod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií, požehnanie, myropomazanie a rozdávanie antidoru.

autor: Anita Kecskésová
dátum: 12.09.2017


Foto: Tünde Tomojka