Gréckokatolícka eparchia Košice


V Košiciach sa uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť Narodenia Presvätej BohorodičkyKošice, 10. september (TS KE) Počas víkendu 09.–10. septembra sa v Katedrálnom chráme narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach konala eparchiálna odpustová slávnosť Košickej eparchie. Atmosféra sa niesla v duchu osláv významných medzníkov, ktoré si eparchia v tento rok pripomína, ale predovšetkým v duchu aktuálneho osobného životného výročia vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu. Vrcholnými momentami programu bola sobotná archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan a nedeľná slávnostná liturgia, na ktorej sa veriacim prihovoril pozvaný hosť vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha.

Víkendovej slávnosti predchádzala týždňová duchovná obnova na tému: „Fatimské posolstvo a rodina,“ ktorú viedli pozvaní kňazi Košickej eparchie oslavujúci 20. výročie kňazstva. Sobotný program začal modlitbou Deviatej hodinky a malým svätením vody, pričom pokračoval neodmysliteľnou modlitbou posvätného ruženca a liturgickou modlitbou veľkej večierne s lítiou.

Archijerejskej svätej liturgii predchádzala investitúra Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazára Jeruzalemského, ktorý do svojich radov prijal nového člena a ďalší dvaja boli vyznamenaní.

Vladyka Milan vo svojej kázni poukázal na Presvätú Bohorodičku ako na tú, ktorá spája nebo so zemou, keď v nej sa neoddeliteľne spája ľudská a Božská prirodzenosť. Pripomenul fatimské zjavenie, v ktorom Božia matka napomína k skutočnému pokániu, pričom, ako vladyka vysvetlil, aktuálny náboženský chaos je ďaleko od tejto Máriinej výzvy. Ako eparcha uviedol, túžbou Bohorodičky je voviesť aj veriacich do jednoty cirkvi, aby sa tak podľa pravdy prinavrátili k Bohu a tým aj k svojmu šťastiu i istote večného života. Sobotnú svätú liturgiu bolo možné počúvať vďaka prenosu rádia LUMEN.

Tradičná beseda s vladykom Milanom sa niesla v aktuálnej téme „Podávanie sviatosti Eucharistie deťom.“ V jej úvode však členovia katedrálného Miešaného zboru sv. Cyrila a Metoda, ktorí pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej svojím spevom na svätých liturgiách prehlbovali modlitbovú atmosféru, zagratulovali vladykovi Milanovi k jeho životnému jubileu a svojou modlitbou mu vyprosovali Božie požehnanie v slávnostnom speve „Mnohaja i blahaja lita.“

Po vyčerpávajúcom duchovnom programe sa mohli veriaci posilniť spoločným agapé na farskom dvore, po ktorom nasledovala akadémia k 125. výročiu založenia Kongregácie Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a moleben k bl. Jozafate Hordaševskej, ktorej relikvie si mohli veriaci uctiť aj bozkom. Sobotné modlitby sa zakončili malým povečerím a eucharistickou pobožnosťou.

Nedeľný ranný program zahŕňal modlitbu Akatistu k Presvätej Bohorodičke, liturgické modlitby utierne i Tretej hodinky a svätú liturgiu v cirkevnoslančine, ktorú slávil riaditeľ Školského eparchiálneho úradu Košickej eparchie otec Peter Orenič. Vyvrcholením slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, na ktorej sa prihovoril vladyka Peter Rusnák.

Ako vladyka Peter v kázni uviedol, podstatou ľudského života nie je „žiť naplno“ v zmysle vrhania sa z dobrodružstva do dobrodružstva, ale tak ako učinila aj Presvätá Bohorodička, vydávaním svedectva o pravde v milujúceho Boha aj v tej ťažkej situácii, v ktorej sa človek nachádza.

V závere svätej liturgie protosynkel Košickej eparchie otec Vladimír Tomko vyjadril v mene všetkých prítomných srdečnú gratuláciu vladykovi Milanovi k životnému jubileu. Slávnosť sa zakončila obchodom okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií a záverečným Mnoholitstviem zvolávajúc Božie požehnania na celú Cirkev.

Odpustová slávnosť bola vysielaná internetovou televíziou LOGOS.tv a záznam z nej je možné stále vidieť z archívu televízie, prípadne cez facebookovú stránku Info z Košickej eparchie.

V tomto roku uplynulo 230 rokov od zriadenia Košického vikariátu mukačevským biskupom Andrejom Bačinským a 20 rokov od vzniku Košického apoštolského exarchátu, ktorý je priamym predchodcom Košickej eparchie. Tento rok si tiež vladyka Milan Chautur pripomína dvadsiate piate výročie svojej biskupskej chirotónie – vysviacky a zároveň oslavuje svoje životné jubileum – 60 rokov života.

autor: TS KE
dátum: 10.09.2017


Foto: Dávid Kováč, Richard Fučko