Gréckokatolícka eparchia Košice


V KAZIMÍRI OSLÁVILI 25 ROKOV POSVÄTENIA CHRÁMUKošice, 04. september (TS KE) Gréckokatolícki veriaci v Kazimíri oslávili 03. septembra 25. výročie posvätenia Chrámu sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov. Pri tejto príležitosti na túto filiálku farnosti Brezina zavítal preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý slávil ďakovnú archijerejskú svätú liturgiu. Okrem domáceho správcu farnosti otca Michala Krajňáka sa slávnosti zúčastnil aj trebišovský protopresbyter otec Dušan Seman, bývalý farár farnosti Brezina otec Ján Hreško a taktiež rodáci z Kazimíra – otec Patrik Jurko a otec Jozef Troja. Jednotu všeobecnej Cirkvi upevnila aj účasť rímskokatolíckych veriacich so svojím duchovný pastierom otcom Jozefom Dudičom, farárom farnosti Kazimír.

Vladyka Milan v homílii poďakoval veriacim za ich túžbu mať svoj chrám, ako miesto stretnutia sa s Bohom a povzbudil ich, aby ešte viac si uvedomovali svoju podlžnosť voči Bohu a neodmietali mu to, čo im poslúži k dobru. Na záver slávnosti veriaci poďakovali vladykovi Milanovi, darovali mu rezbu chrámu a popriali mu k jeho jubileu veľa síl, zdravia, lásky a požehnania v jeho náročnej biskupskej službe. Slávnosť potom pokračovala v pokojnej a rodinnej atmosfére spoločným obedom s veriacimi v miestnom kultúrnom dome.

Pôvodne evanjelický chrám odkúpili gréckokatolícki veriaci v Kazimíri pred 25 rokmi, opravili a dostavali zadnú časť chrámu a vežu. V roku 1992 ho posvätil vladyka Milan, vtedy ešte nový pomocný biskup Prešovskej eparchie.

autor: Michal Krajňák
dátum: 04.09.2017
Foto: Simona Moskaľová