Gréckokatolícka eparchia Košice


VLADYKA MILAN SLÁVNOSTNE OTVORIL NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK V STANČIKošice, 03. september (TS KE) V zhode s dlhoročnou tradíciou vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, aj tentokrát 1. septembra slávnostne otvoril nový školský rok na Cirkevnej základne škole s materskou školou sv. Michala Archanjela v Stanči. Za účasti riaditeľa školského úradu Košickej eparchie otca Petra Oreniča a duchovného správcu školy otca Dávida Zorvana slávil vladyka svätú liturgiu v miestnom farskom chráme sv. archanjela Michala.

Všetci zamestnanci školy spolu s deťmi a farníkmi spoločne prosili za požehnanie v novom školskom roku. Po skončení liturgie sa deti, ale aj rodičia, mali možnosť stretnúť s vladykom a urobiť zopár spoločných fotografií, čo malo veľmi radostnú odozvu.

Tento deň bol výnimočný aj tým, že bol prvý, kedy sa Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vrátila k zvyku podávania Eucharistie deťom, ktoré ešte nedovŕšili vek rozlišovania. Tento fakt zdôraznil aj vladyka vo svojej kázni a deti materskej školy teda mohli aktívne prijať Krista pod spôsobom chleba a vína.

Vzhľadom na to, že Cirkevná škola v Stanči je jednou z prvých škôl založených Gréckokatolíckou eparchiou Košice, má už aj vytvorenú tradíciu otvorenia školského roku, ku ktorej neodmysliteľne patrí športové popoludnie, ktoré organizuje starosta obce Stanča. Svoje futbalové sily zmerali futbalové družstvá zo Stanče, Zemplínskej Novej Vsi - Úpor a Zemplínskeho Klečenova.

autor: Dana Lacková
dátum: 03.09.2017
Foto: Zdenko Giba