Gréckokatolícka eparchia Košice


FATIMSKÁ SOBOTA V KLOKOČOVE SA NIESLA V DUCHU VÝROČÍKošice, 02. september (TS KE) V tomto roku výročí Košickej eparchie a vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, sa veriaci 2. septembra stretli na pútnickom mieste v Klokočove, aby si spolu so storočným výročím fatimskej Bohorodičky pripomenuli aj svoje osobné jubileá a spoločne poďakovali archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan.

V úvodnej katechéze otec Marek Badida, správca farnosti Podhoroď, vyzval prítomných k modlitbe a obeti. Zameral sa na život modlitby, život plný Božieho slova, preniknutý Božou láskou a jeho plánom s nami, ktorý nie je náhodný. Pripomenul, že milovať a zmýšľať ako Kristus znamená aj prinášať obetu, ktorej sa však nie je treba báť.

Samotnú archijerejskú liturgiu sprevádzal zbor sv. Jozefa pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach pod vedením dirigentky Márie Gofusovej a mládežnícky zbor zo Sobraniec. V kázni vladyka Milan poukázal na významného hosťa, ktorý oslavoval výročia spolu s veriacimi – na najvýznamnejšieho človeka ľudských dejín - na matku Božieho Syna. Vyzval prítomných, aby sa k nej utiekali so svojimi problémami, prosili ju o pomoc, ale aj ďakovali za všetko, čo za tie roky vedúce k výročiu prežili.

V septembri bola v gréckokatolíckej cirkvi obnovená starobylá praxe podávania prijímania deťom, ktoré aj na tomto pútnickom mieste mohli spolu s rodičmi pristúpiť k Eucharistii. Výnimočnou súčasťou slávnosti bola aj ikona sv. Cyrila a Metoda s relikviou, ktorú si po tradičnom molebene k Bohorodičke a následnej modlitbe zasvätenia sv. Cyrilovi a Metodovi pútnici mohli uctiť.

Na záver slávnosti každý jubilant mal možnosť si podať ruku s vladykom, zatiaľ čo certifikát o jeho jubileu prevzal správca farnosti, do ktorej patrí. Odovzdávanie certifikátov zabezpečoval otec Štefan Keruľ-Kmec, farár farnosti Kuzmice, a sprievodné slovo mal otec Marko Rozkoš, riaditeľ eparchiálneho úradu. Odovzdávanie sprevádzal aj mládežnícky zbor zo Sobraniec.

Verejný odkaz pre jubilantovautor: Richard Fučko
dátum: 02.09.2017
Foto: Dávid Kováč, Richard Fučko