Gréckokatolícka eparchia Košice


V Michalovciach sa konala odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika TrčkuKošice, 30. august (TS KE) V Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach sa 25.-27. augusta uskutočnila odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku blahoslaveného hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. Sobotnú archijerejskú svätú liturgiu slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR za účasti arcibiskupa a sekretára Kongregácie pre východné cirkvi vladyku Cyrila Vasiľa SJ, ktorý bol hlavným celebrantom a kazateľom nedeľnej svätej liturgie.

Odpustový program začal krátkou duchovnou obnovou v piatok molebenom k blaženému Metodovi a svätou liturgiou, ktorej hlavným celebrantom bol o. Jaroslav Štelbaský CSsR.

V sobotu odpust pokračoval modlitbou posvätného ruženca a veľkou večierňou s lítiou. Nasledoval moleben k bl. Metodovi s prednesením prosieb a poďakovaní za ľud. Počas molebenu boli privítaní účastníci 5. ročníka púte k relikviám bl. Metoda, ktorí putovali z Nižného Hrabovca. Vrcholom sobotného programu bola archijerejská sv. liturgia, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur za prítomnosti vyše dvoch desiatok kňazov. V homílii vladyka Milan predstavil vzťah súčasného človeka k práci, ktorý nestojí na hľadí spoločného dobra, ale iba na ziskuchtivosti a lenivosti. Za príklad dobrého robotníka dal vladyka bl. Metoda, ktorý priniesol osoh nielen Bohu, ale tiež ľuďom, medzi ktorými pôsobil. Takto povzbudil k usilovnosti a horlivosti ako v duchovnom živote, tak aj v prirodzenom živote, lebo, ako vysvetlil, len tak, je možné dosiahnuť vytýčené ciele. Po svätej liturgii nasledovali modlitby o uzdravenie s pomazaním posväteným olejom.

Nedeľný program začal utierňou a svätou liturgiou s myrovaním, ktorú slávil otec Jozef Troja CSsR. Nasledoval akatist k Matke ustavičnej pomoci, ktorý viedol o. Tomáš Smoleňák CSsR. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Cyril Vasiľ, ktorý v kázni opísal osobu bl. Metoda a jeho ťažký osud vo väzeniach, pričom sa zameral na aspekt odpustenia aj tým, ktorí si to nezaslúžia, ako to urobil bl. Metod. Sv. liturgia sa zakončila myrovaním.

Odpustová slávnosť sa zakončila popoludní, kedy sa nielen rodiny s deťmi, ale aj iní veriaci zišli v chráme na akatiste požehnania rodín a agapé v kláštornej záhrade.

autor: Jozef Troja CSsR
dátum: 31.08.2017
Foto: Vladimír Haburčák