Gréckokatolícka eparchia Košice


Veriaci z Kojšova sa stretli pri Baníckom krížiKošice, 30. august (TS KE) Gréckokatolícki veriaci farnosti Kojšov a pútnici z okolia privítali medzi sebou 29. augusta na sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa preosvieteného vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu.

Už tradične sa zástup veriacich vydal od chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla smerom ku krížovej ceste, ktorú svojimi zamysleniami viedol vladyka Milan. Témou tohtoročnej krížovej cesty, ako aj homílie pri archijerejskej sv. liturgii pri Baníckom kríži, bol Sv. Ján Krstiteľ, ktorý je vzorom pre napomínanie ako spôsobu k objaveniu pravdy o Bohu v živote človeka. Vladyka Milan rozviedol v zastaveniach krížovej cesty a v homílii tento koncept Jánovského napomínania ako spôsob cesty človeka k pravému pokániu, kedy spozná pravdu o sebe a otvorí sa Božiemu pôsobeniu.

Sv. liturgia za účasti kňazov a veriacich bola zakončená panychídou za zosnulých baníkov, po ktorej bolo myrovanie a spoločné agapé. Na záver slávnosti správca farnosti Kojšov o. Tomáš Labanič zagratuloval vladykovi Milanovi v mene veriacich k jeho životnému a biskupskému jubileu a vyjadril vďačnosť miestnemu veriacemu Vasiľovi Tancárovi, ktorý výraznou mierou prispel k zveľadeniu krížovej cesty a jej okolia.

Celá slávnosť pokračovala poobedňajším futbalovým zápasom, kedy si sily zmerali miestni Kojšovčania proti mužstvu zloženému z členov spoločenstva Skala, na čele s vladykom Milanom. Celý deň sa zavŕšil večerným posedením pri chutnom halászlé.

autor: Tomáš Labanič
dátum: 30.08.2017


Foto: Tomáš Labanič