Gréckokatolícka eparchia Košice


Eparchiálna odpustová slávnosť Košickej eparchie Narodenia Presvätej Bohorodičky v Katedrálnom chráme v KošiciachProgram:

Sobota – 9. september 2017
15:00 - Deviata hodinka
15:15 - Malé svätenie vody
16:00 - Modlitba posvätného ruženca
16:30 - Veľká večiereň s lítiou
18:00 - Archijerejská svätá liturgia
19:30 - Beseda s vladykom Milanom Chauturom: „Podávanie sviatosti eucharistie deťom
20:45 - Agapé na farskom dvore
21:30 - Akadémia k 125. výročiu založenia Kogregácie SSNPM
- Moleben k bl. Jozafate Hordaševskej
22:30 - Malé povečerie
23:15 - Eucharistická pobožnosť

Nedeľa – 10. september 2017
06:30 - Akatist k Presvätej Bohorodičke
07:00 - Utiereň
08:00 - Svätá liturgia (CS)
09:30 - Tretia hodinka
10:00 - Slávnostná archijerejská svätá liturgia
Slávnostný kazateľ: vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha

dátum: 25.08.2017