Gréckokatolícka eparchia Košice


Eparchiálny odpust v Klokočove sa niesol v znamení lásky mocnejšej ako smrťKošice, 14. august (TS KE) Počas druhého augustového víkendu 12. – 13. augusta sa stretli veriaci Košickej eparchie na celoeparchiálnom odpuste v Klokočove. Vrcholom slávnosti bola nedeľná archijerejská svätá liturgia, ktorú za účasti pozvaného hosťa a hlavného kazateľa Mons. Mareka Forgáča, pomocného biskupa Košickej arcidiecézy, vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu, i otca Martina Zlackého, vikára humenského archieparchiálneho vikariátu, slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Jednu z hlavných odpustových slávností Košickej eparchie, ktorá tohto roku slávi viaceré významne výročia, bolo možné sledovať aj prostredníctvom internetového vysielania, ktoré zabezpečovala internetová televízia Logos.tv. Záznam prenosu je stále možne vidieť z archívu televízie.

Odpustovú slávnosť predchádzali piatkové modlitby za uzdravenie, ktoré sa v Klokočove uskutočňujú každý druhý piatok v mesiaci. Sobotný duchovný program začal liturgickými modlitbami posvätenia času a svätením vody v poobedňajších hodinách. Počas celého programu mali veriaci možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Modlitby svojím spevom sprevádzali viaceré mládežnícke zbory a bohoslovci. Vrcholom večera bola slávnostná archijerejská svätá liturgia. Hlavný celebrant, vladyka Milan Chautur, poukázal v kázni na mnohé zjavenia Presvätej Bohorodičky v dejinách Cirkvi, ktorých prvými adresátmi boli v prvom rade mladí ľudia. Ako vladyka zdôraznil: „Mladý človek žije vždy v nádejí, že život mu prinesie čosi pekné a radostné. V takomto očakávaní je vždy aj zraniteľnejší, lebo mnohé túžby a predstavy sa nám v tomto živote často nenaplnia. Azda práve preto, sa Mária zjavuje vždy mladým ľuďom, aby cez nich posilnila v nás istotu, že aj keď sa nám nesplní všetko, po čom túžime na tejto zemi, naším cieľom je nebo.“ Vladyka povzbudil pútnikov k návratu k pravému, osobnému vzťahu s Bohom, čím usmernil veriacich v hľadaní šťastia a dodal nádej v zvládaní reality bolesti, ktorá na zemi nie je ničím zvláštnym. Spev počas liturgie viedol Spevácky zbor sv. Jozefa pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach pod vedením dirigentky Márie Gofusovej.

Po svätej liturgii mohli prítomní klásť otázky priamo vladykovi, pričom hlavnou témou diskusie bol aktuálny návrat Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku k starobylej praxi podávania Eucharistie deťom. Neskoré večerné hodiny patrili predovšetkým mládežníckemu programu ako aj modlitbe Krížovej cesty, ktorá sa pre nepriaznivé počasie uskutočnila v chráme. Sobota bola zavŕšená polnočnou liturgiou, po ktorej začal bohatý nočný program plný liturgických modlitieb.

Nedeľné ráno bolo naplnené liturgickými modlitbami utierne, tretej hodinky i svätej liturgie a vyvrcholilo archijerejskou svätou liturgiou. V kázni sa Mons. Marek Forgáč zameral na myšlienku neba a pekla ako čohosi, čo častokrát človek zakúša aj tu na zemi. Poukázal však na Božiu milosť, ktorá človeka vedie k dozrievaniu pre nebo už na tomto svete. Sv. liturgiu spevom doprevádzal Miešaný zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením jeho dirigentky Lucie Lovašovej.

Slávnosť bola zakončená obchodom okolo chrámu s čítaním evanjelií, myrovaním a modlitbou šiesteho času.

autor: Richard Fučko
dátum: 14.08.2017


Foto: Dávid Kováč, Peter Hric, Richard Fučko