Gréckokatolícka eparchia Košice


Gréckokatolícki veriaci v Spišskej Novej Vsi oslávili 20. výročie farnosti s vladykom Milanom Chauturom a vladykom Cyrilom VasiľomKošice, 7. august (TS KE) Slávením Eucharistie, tým najdokonalejším vďakyvzdaním, na ktorom človek ako stvorenie len z milostí sprostredkovanej Kristom môže mať účasť, 6. augusta gréckokatolícki veriaci v Spišskej Novej Vsi spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, a vzácnym hosťom, vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi, poďakovali nebeskému Otcovi a oslávili 20. výročie posvätenia  chrámu, zriadenia farnosti a  chrámový sviatok Kristovho Premenenia. Liturgiu svojim spevom sprevádzal chrámový zbor Megalinarion a detský zbor Theotokos.

Homíliou sa prihovoril vladyka Cyril Vasiľ. V kontexte sviatku Premenenia Pána zdôraznil nevyhnutnosť svetla, ktorým je pre život kresťana jedine Ježiš Kristus. Poukázal na prepojenie materiálneho s duchovným v osobách Mojžiša a Eliáša a pre dnešného človeka vyzdvihol potrebu ticha, jedine v ktorom človek môže vstúpiť sám do seba, zistiť o sebe pravdu a jedine v ktorom sa prihovára aj sám Boh.

Slávnosti sa zúčastnili aj sestry služobnice, ktoré vo farnosti pôsobili roky a po sv. liturgii  provinciálna predstavená sestier sr. Petra Eva Sičáková SNMP podarovala jubilujúcej farnosti ikonu blahoslavenej Jozafáty Hordaševskej. Po záverečných poďakovaniach slávnosť pokračovala  spoločným agapé.

autor: Jaroslav Štefanko
dátum: 07.08.2017
Fotogaléria

Foto: Paula Štefanková