Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur na augustovej fatimskej sobote varoval pred hriechomKošice, 07. august (TS KE) Augustová fatimská sobota v Klokočove bola venovaná téme "Výzva neurážať Boha". O priebeh sa starali kňazi Košického protopresbyterátu a svätú liturgiu spevom doprevádzali mladí z Košíc. V katechéze pred archijerejskou svätou liturgiou sa o. Peter Paľovčík, správca farnosti Belža zameral na aspekt toho, koho vlastne človek hriechom uráža, aké dôsledky má toto jeho konanie a čo je skutočné obrátenie – metanoia. Svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, a vo svojej kázni začal citátom: „Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.“ (Gal 6,7) Poukázal na hriechy, najmä tie „malé“ a ľahkovážne, ktoré urážajú Boha a ich následky človek bude raz žať. Vladyka ďalej upozornil, že urážku Boha, pred ktorou varuje aj Mária vo Fatime, nemožno brať na ľahkú váhu, keďže aj večný trest za ňu – peklo – je pod úroveň viny samotnej urážky.

Počas svätej liturgie bol za svoju dlhoročnú prácu a zásluhy vladykom Milanom vyznamenaný otec Milan Tomáš a dostal titul „stavroforný protojerej“ teda kňaz s právom nosiť zlatý kríž s ozdobami, ktorý mu vladyka pri tejto príležitosti aj udelil. Po molebene k presvätej Bohorodičke a po archijerejskom požehnaní vladyka pozval všetkých prítomných na eparchiálnu odpustovú slávnosť do Klokočova.

autor: Richard Fučko
dátum: 07.08.2017
Foto: Richard Fučko