Gréckokatolícka eparchia Košice


Veriaci v Sobranciach oslavovali s vladykom Milanom Chauturom 70. výročie farnostiKošice, 03. august (TS KE) Vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparcha celebroval v nedeľu 30. júla odpustovú svätú liturgiu vo farskom chráme sv. Sedmopočetníkov v Sobranciach, pričom si spolu s veriacimi farnosti pripomenul aj jej 70-te výročie vzniku. Pred archijerejskou svätou liturgiou sa uskutočnila krátka prezentácia o farnosti i o jej minulosti, ktorá bola spätá aj s blahoslaveným biskupom Pavlom Petrom Gojdičom. V rámci duchovnej obnovy bol premietaný aj film „Gojdič - Láska nadovšetko“. Výnimočné miesto vo farnosti mala aj mládež 90-tych rokov, ktorá dala vznik dodnes fungujúcemu mládežníckemu zboru.

Odpustovú slávnosť svojím spevom sprevádzali aj niekoľkí ukrajinskí bohoslovci zo seminára blahoslaveného Teodora Romžu z Užhorodu. Pri oltári sa stretli domáci kňazi i tí pochádzajúci z okolia Sobraniec, ako aj bývali kňazi pôsobiaci v tejto farnosti.

Vladyka Milan v kázni na príklade sv. Sedmopočetníkov ukázal, aké veľké dielo dokáže pár zanietených rúk, ktoré majú ten istý cieľ, toho istého ducha. Sedmopočetníci aj napriek mnohým vonkajším ťažkostiam, dokázali zachovať duchovné bohatstvo, ktoré aj po stáročiach vyrašilo obrovskou silou premáhajúcou svet. Nabádal veriacich vidieť Cirkev ako spoločenstvo "silných" ľudí, ktorí idú za jednotným cieľom.

Na záver svätej liturgie protopresbyter Jozef Kellö na znak vďaky daroval vladykovi Milanovi kríž a kvetinový dar a taktiež poďakoval aj rektorovi ukrajinského seminára archimandritovi Petrovi Berešovi. Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti dostali ako poďakovanie za ich prácu vo farnosti ikonu blahoslaveného biskupa Teodora Romžu.

autor: Richard Fučko
dátum: 03.08.2017
Foto: Lucia Havrilová