Gréckokatolícka eparchia Košice


Exorcista Košickej eparchie otec Ľuboslav Petričko oslavoval životné jubileum s rodákmiKošice, 26. júl (TSKE) Na sviatok sv. Márie Magdalény 22. júla navštívil z poverenia vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, farnosť Veľaty protosynkel Vladimír Tomko. Stalo sa tak pri príležitosti slávenia ďakovnej svätej liturgie za dožitých 50 rokov života otca Ľuboslava Petrička, exorcistu košickej eparchie, ktorú oslávenec, v týchto dňoch ešte pôsobiaci v Klokočove, slávil vo svojom rodnom chráme.

V naplnenom chráme spolu s nimi koncelebroval otec Peter Čintala, farár v Klokočove, otec Ján Maťaš, bývalý správca veľatskej farnosti, otec Daniel Porubec, spolurodák a tiež súpútnik oslávenca počas štúdií v Ríme a miestny farár otec Ivan Molčányi.

Otec protosynkel v homílii vhodne prepojil myšlienky vďačnosti, hriešnosti, ale i Božej blízkosti ku každému človeku. Slávnosť obohatila spevom aj Monika Kandráčová.

V závere svätej liturgie otec protosynkel odovzdal jubilantovi od vladyku okrem srdečného pozdravu aj cirkevné vyznamenanie - právo nosiť zlatý kríž s ozdobami s titulom stavroforný protojerej.

Domáci Veľatčania mu zasa venovali ikonu Krista-Učiteľa s prianím, aby nezabúdal na to, kto mu pomáha niesť jarmo, kto ho posilňuje a od koho sa má sám učiť. Tohto Krista má tiež ponúkať všetkým, ktorí za ním prichádzajú s prosbou o pomoc, modlitbu a radu: sám Ježiš ich bude posilňovať a učiť, sám im bude pomáhať niesť ich jarmo, pretože Boh človeka nikdy neopúšťa.

autor: Ivan Molčányi
dátum: 26.07.2017
Foto: Matej Molčányi