Gréckokatolícka eparchia Košice


V Ložíne posvätil vladyka Milan Chautur obnovený chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra GojdičaKošice, 24. júl (TSKE) Za účasti mnohým veriacich a kňazov z okolitých farností obidvoch katolíckych obradov dňa 23. júla posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, počas odpustovej slávnosti obnovený exteriér a interiér prvého chrámu na Slovenku zasväteného blahoslavenému hieromučeníkovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi v obci Ložín.

Po privítaní starostkou obce bol najskôr vladykom vysvätený vonkajšok chrámu, na ktorom sa tohto roku vymenila strecha. Potom sa liturgický sprievod presunul do vnútra, kde vladyka posvätil vymaľovaný interiér s ikonou Oranty vo svätyni i nové liturgické predmety, ako sú zástavy, oltárne plachty, lampady, ripidy a analoj, ktoré tu doposiaľ neboli. Slávnosť pokračovala svätou božskou liturgiou, počas ktorej vladyka v homílii upriamil pozornosť na slovo z listu Rimanom, aby každý hľadal záľubu v blížnom, nie v sebe samom, lebo ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale aby to slúžilo pre budovanie (por. Rim 15, 1-2). Cez život biskupa Gojdiča poukázal na stavanie nielen vonkajšku - telesných či murovaných chrámov, ale hlavne na duchovný vnútrajšok ľudí ako chrámov Svätého Ducha.

Po skončení liturgie, ktorú svojím spevom skrášľoval chrámový zbor i mládež z farnosti Stanča, nasledovalo myrovanie a obchod okolo chrámu s čítaniami evanjelií na štyri svetové strany. Záver pred spevom pápežskej hymny a mnohlitsvijem patril príhovoru správcu farnosti Falkušovce Emilovi Zorvanovi, ktorý poďakoval všetkým dobrodincom a horliteľom miestneho chrámu i všetkým zúčastnením. Vyjadril vieru, že sa tohtoročná odpustová slávnosť s posviackou obnoveného chrámu stane pre maličké stádo gréckokatolíckych veriacich v Ložíne ďalším veľkým krokom na ceste do najkrajšieho a nezničiteľného nebeského chrámu.

autor: Emil Zorvan
dátum: 24.07.2017
Foto: MP