Gréckokatolícka eparchia Košice


Pri príležitosti osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Koromľa tu vladyka Milan Chautur posvätil krížovú cestuKošice, 20. júl (TS KE) V extraviláne obce Koromľa sa 15. júla uskutočnila posviacka krížovej cesty zasvätenej hieromučeníkovi Teodorovi Romžovi a zároveň pri príležitosti  osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Koromľa slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu. Vladyku Milana privítala starostka obce Silvia Žeňuchová tradične - chlebom a soľou. Slávnosti sa zúčastnil otec Michal Baník, synkel Mukačevskej eparchie, ktorý prišiel v zastúpení mukačevského eparchu vladyku Milana Šašika, CM, sobranecký protopresbyter otec Jozef Kellö, otec Pavol Dancák, profesor Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, a  ďalší kňazi z okolia. Archijerejskú sv. liturgiu spevom sprevádzal miestny zbor sv. archanjela Michala ako aj domáca gospelová skupina.

Po posviacke a liturgii sa prítomní veriaci a pútnici občerstvili poľovníckym gulášom a chutnými koláčmi pripravenými miestnymi. Starostka obce a poslanci pripravili pre vladyku Milana Chautura a vladyku Milana Šášika portréty oboch biskupov, ktoré im boli odovzdané v úvode poobedňajšieho kultúrneho programu.

Krížovú cestu nad obcou Koromľa, ktorá sa nachádza v malebnom prostredí pod karpatským oblúkom, vybudovali veriaci obce so svojím farárom Ľuboslavom Tóthom a v spolupráci s poľovníckou spoločnosťou Viničky z Koromle i ostatnými zložkami obce. Na jej začiatku stojí štvormetrový kríž a za posledným zastavením je postavený bohoslužobný priestor. Krížová cesta má slúžiť ako prostriedok na ceste k večnej spáse, aj ako oddychová zóna, nakoľko sa nachádza v prírode, kde človek môže duchovne rozjímať a načerpať veľa síl.

autor: Kristína Tothová
dátum: 20.07.2017


Foto: Kristína Tothová