Gréckokatolícka eparchia Košice


Veriaci Košickej eparchie si na odpustovej slávnosti vo Veľkých Kapušanoch uctili blahoslaveného Pavla Petra GojdičaKošice, 22. júl (TS KE) Veriaci Maďarského protopresbyterátu sa zišli 15. a 16. júla, aby na eparchiálnej odpustovej slávnosti vo Veľkých Kapušanoch si uctili pamiatku blahoslaveného mučeníka biskupa Pavla Petra Gojdiča. Sobota začala modlitbou 9. času a po nej bola príležitosť k sviatostnému zmiereniu počas modlitby ruženca. Liturgiu slávil a v homílii sa prihovoril sekretár košického eparchu o. Róbert Jáger. Na príklade biskupa mučeníka poukázal na jednoduchosť a dobrosrdečnosť ako znaky svätosti. Cesta k nej začína úprimnosťou v seba poznaní. Ako príklad poslúžil všetkým apoštol Pavol a jeho sebareflexia vyjadrená aj v hymne v 1 Tim 1, 12 -17. Prosbu o úprimnosť vložili prítomní do následnej modlitby molebenu k blahoslavenému Petrovi Pavlovi. Večer sa ukončil s agapé v miestnom kultúrnom dome.

Slávnostnú svätú liturgiu v nedeľu slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vo svojej kázni poukázal na rôzne ponuky tohto sveta, ktorými sa človek má vyhnúť utrpeniu, ale ako zdôraznil, utrpenie má veľký význam na ceste človeka k Bohu, čoho príkladom bol aj blahoslavený hieromučeník Pavol Peter Gojdič. Ako vladyka poznamenal, Pavol Peter si vybral utrpenie spojené s vernosťou Bohu na úkor ľahkého života v zapretí viery. Kázeň zakončil prosbou k blahoslavenému biskupovi o príhovor u Najvyššieho za trpezlivosť a silu veriacich žiť život so správnym postojom voči krížu a utrpeniu.

autor: TS KE
dátum: 22.07.2017
Foto: Dániel Dévald