Gréckokatolícka eparchia Košice


Pozvánka na odpustovú slávnosť Klokočov 2017 

Srdečne Vás pozývame na celoeparchiálnu odpustovú slávnosť, ktorá sa uskutoční 12. – 13. augusta na najväčšom pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočove pri príležitosti sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Slávnosť vyvrcholí archijerejskou svätou liturgiou v nedeľu o 10.00 h., na ktorú ako slávnostný kazateľ prijal pozvanie Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy.

Program :

PIATOK
16.00 Duchovná obnova
17.00 Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie

SOBOTA
16.00 Deviata hodinka a malá večiereň
17.00 Malé svätenie vody
18.00 Veľká večiereň s lítiou
19.15 Mládežnícky ruženec
20.00 Archijerejská svätá liturgia, dialógy, myrovanie
21.30 Krížová cesta mladých, duchovný program mladých

NEDEĽA
00.00 Svätá liturgia (slovenská) s panychídou
01.30 Akatist k Bohorodičke – Nevyčerpateľnej čaši
02.30 Polnočnica
03.30 Eucharistická poklona – adorácia v chráme
04.30 Prosebný kánon k Bohorodičke – paraklis
05.30 Moleben k Presvätej Bohorodičke
06.00 Utiereň a prvá hodinka
07.30 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
09.00 Tretia hodinka
09.15 Posvätný ruženec
10.00 Archijerejská svätá liturgia – kazateľ Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecèzy
12.00 Šiesta hodinka


 
 

dátum: 21.07.2017

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka