Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur slávil odpustovú slávnosť s rodákmi zo ZvalyKošice, 20. júl (TS KE) V druhú júlovú nedeľu 9. júla vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, navštívil zaniknutú dedinu Zvala vo vysťahovanej oblasti v národného parku Poloniny spolu s rodákmi z dediny i okolia. Za účasti kňazov z okolitých farností vladyka Milan slávil archijerejskú svätá liturgiu v cirkevnej slovančine.

Nosnou témou jeho kázne boli svätí apoštoli Peter a Pavol, ktorým bol zasvätený aj pôvodný chrám stojaci na na tomto mieste. V kázni vladyka Milan vyzval veriacich, aby nezabúdali na napomenutia a pokarhania, no taktiež, aby ich vedeli nie len dávať, ale aj prijímať. Zlo sa vzmáha a je na vzostupe práve vtedy, keď dobrí ľudia mlčia alebo nič nerobia. Ako vladyka pripomenul, ani samotný apoštol Pavol vo svojich listoch kritikou a napomínaním nešetril, ak vedel, že je to potrebne, aby sa novovzniknuté cirkvi udržali vo svetle pravej viery.

Odpustová slávnosť sa zavŕšil myrovaním a nasledovala panychída, modlitba za zosnulých, pri kríži na priľahlom cintoríne. Na záver sa veriaci spolu so svojím eparchom pomodlili na úmysel Svätého Otca, aby získali plnomocné odpustky. Následne sa prítomní zúčastnili spoločného agapé na neďalekej lúke, ktoré bolo spojené aj s kultúrnym programom.

autor: Richard Fučko
dátum: 20.07.2017


Foto: Richard Fučko