Gréckokatolícka eparchia Košice


Košická eparchia v spolupráci s Vysokou školou manažmentu vytvorila možnosť vysokoškolského vzdelávania v TrebišoveKošice, 9. júl (TSKE) Gréckokatolícka eparchia Košice v spolupráci s Vysokou školou manažmentu vo Varšave otvára v školskom roku 2017/2018 v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove Konzultačné stredisko Varšavskej univerzity manažmentu (WSM) sv. Vladimíra v Trebišove, ktoré ponúka vysokoškolské vzdelanie v rámci prezenčného aj diaľkového bakalárskeho a magisterského štúdia v dvoch veľmi žiadaných odboroch. Ide o bakalársky študijný odbor „Manažment a marketing cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie“ a magisterské štúdium v dvoch odboroch „ Cestovný ruch“, a „ Hotelierstvo a gastronómia“.

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Štúdium je zamerané na teoretickú a praktickú prípravu manažérov pre oblasť cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie. Významnou súčasťou odbornej prípravy je systém domácej a zahraničnej praxe.

Po úspešnom ukončení štúdia absolventi budú mať všetky predpoklady pre organizáciu a riadenie podnikateľských subjektov v oblasti cestovného ruchu a zároveň sa môžu uplatniť aj v stredných manažérskych, personálnych alebo ekonomicky zameraných pozíciách v celom spektre organizácií, od komerčných subjektov až po inštitúcie štátnej správy.

Myšlienka zakladateľov bola postavená na skutočnosti, že v Košickej eparchii a v košickom samosprávnom kraji chýba vysoká škola zamerané na hotelierstvo a gastronómiu.

Varšavská univerzita manažmentu je univerzita s dvadsaťročnými skúsenosťami i 68000 absolventmi a je jedna z najmodernejších univerzít v Poľsku. Od začiatku pôsobenia škola kladie dôraz na celkový rozvoj a výučbu mladej generácie poľských občanov a viac ako tisícpäťsto člennú skupinu cudzincov. Univerzita momentálne vyučuje viac než šesťtisíc študentov systémom denného a externého štúdia na jedenástich fakultách bakalárskeho a magisterského stupňa.

Bližšie informácie na www.vsmtv.eu; e-mail: sekretariat.vsmtv@gmail.com, resp. na t. č. 0907 410 013.

Informačný buletin školy
(vo formáte PDF)

dátum: 09.07.2017