Gréckokatolícka eparchia Košice


Gréckokatolíci Košickej eparchie sa zasvätili Kristovi i Márii na eparchiálnom odpuste v SečovciachKošice, 6. júl (TSKE) Košická eparchiálna odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach sa začala už 4. júla, aby sa pútnici pripravili na slávenie samotného sviatku modlitbou ruženca, večierne i vnikli do atmosféry sviatku večernou archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR. Ten vo svojej kázni varoval pred zlými krokmi v živote, ktoré môžu zničiť aj začaté dobré dielo podobne, ako bola Svätoplukovým nepochopením násilne ukončená misia solúnskych bratov na Veľkej Morave.

Po svätej liturgii vladyka Milan za účasti otca Marcela Gajdoša, predsedu Liturgickej komisie Košickej eparchie, a otca Jozefa Matejovského, farára farnosti Košice – Furča, viedol dialóg na tému „Podávanie Eucharistie malým deťom.“ V rozhovore priblížili liturgické a historické pozadie tejto starobylej praxe, ktorá sa v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku plne obnoví v septembri tohto roka. Program dňa zavŕšila eucharistická pobožnosť.

Sviatočný deň začal modlitbou utierne a akatistu. Vrcholom bola slávnostná archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol vladyka Milan a kazateľom Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy.

Vo svojej kázni ukázal na dar, ktorý svätí bratia zo Solúna priniesli – svetlo pravej viery. Ako uviedol, pomocou viery je človek schopný dať svojim skutkom nevysloviteľnú vnútornú hodnotu. Otec biskup zároveň varoval pred ľahostajnosťou, ktorú prirovnal k narkóze spoločnosti. Upozornil, že terajšia ostražitosť vo vážnych veciach umožní v budúcnosti vyznávať vieru bez prenasledovania a utrpenia.

Na záver slávnosti, tak ako pred 70 rokmi, zaznela modlitba zasvätenia Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V tento deň sa touto modlitbou zároveň zasväcovali Kristovi a Márii aj veriaci vo všetkých chrámoch Košickej eparchie.

Po biskupskom požehnaní vladyka Milan Chautur zaspomínal aj na zasvätenie vtedajšieho Košického exarchátu sv. Cyrilovi a Metodovi, ktoré sa udialo pred 20 rokmi, teda hneď po vzniku Košického exarchátu. V spomienkach opísal aj následný začiatok slávení eparchiálnych odpustov v Sečovciach. Zakončením slávnosti bolo čítanie Jánovho prológu v cirkevnej slovančine.

Sviatočná kázeň otca biskupa Andreja Imricha
(vo formáte PDF)

autor: Richard Fučko
dátum: 06.07.2017


Foto: Richard Fučko