Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur pri príležitosti 70, výročia posvätenia základného kameňa chrámu navštívil obec LuhyňaKošice, 04. júl (TSKE) Pri príležitosti 70. výročia posviacky základného kameňa chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Luhyni, slávil v nedeľu 2. júla 2017 košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR v spomínanom chráme archijerejskú svätú liturgiu.

V homílii vladyka upozornil všetkých, aby nik nepatril medzi „matrikových kresťanov,“ ktorí svojím reálnym životom nežijú kresťansky. Naopak povzbudzoval k životu uvedomelých kresťanov, ktorých základom šťastia je usporiadaný sviatostný život s Cirkvou.

Chrám v Luhyni, ktorého základný kameň bol posvätený 8. júna 1947, je v spoločnom užívaní gréckokatolíckej i rímskokatolíckej cirkvi. Z toho dôvodu bol pri tejto príležitosti privítaný aj novovymenovaný rímskokatolícky farár farnosti Čerhov otec Marek Eliáš, ktorý má v duchovnej správe aj rímskokatolíckych veriacich v Luhyni.

Na záver slávnosti bol vladykovi odovzdaný malý darček vo forme chlebového koláča a tiež obraz Luhyňského chrámu, ktorý namaľovala Julia Susko, 22-ročná študentka z Bieloruského mesta Mozyr.

autor: Ivan Molčányi
dátum: 04.07.2017


Foto: Matej Molčányi