Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Horňa slávil svätú liturgiu v miestnom chrámeKošice, 19. jún (TSKE) Obyvatelia obce Horňa v dňoch 17. a 18. júna oslávili 600-sté výročie prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti v miestnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, archijerejskú svätú liturgiu.

Samotné oslavy začali sobotnou rímskokatolíckou svätou omšou v poobedňajších hodinách, ktorú slávili kňazi - rodáci z obce: otec Marián Kašaj a dominikán páter Albert Milan Bak. Večer pokračoval hudobný program.

Oslavy vyvrcholili v nedeľu už spomínanou archijerejskou svätou liturgiou slávenou za hojnej účasti veriacich oboch obradov. V homílii vladyka Milan upriamil pozornosť prítomných na vernosť tradičným hodnotám zdedených po predkoch, ako je viera, modlitba a rodina. Liturgický spev viedol spevácky zbor z Koromľe a pani Hanka Servická.

Po sv. liturgii nasledovalo krátke pohostenie pre všetkých prítomných a kultúrny program, na ktorom prítomných hostí a rodákov privítal starosta obce Slavomír Pšak a krátkym príhovorom prítomných pozdravil aj prednosta obvodného úradu Sobrance Boleslav Lešo. Potom už priestor patril folklórnym tanečným a speváckym súborom.

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1417 pod pomenovaním „Felseufalu“ ako súčasť panstva Tibava. Názov sa voľne prekladá ako Horná Ves alebo Horná Tibava, odtiaľ pochádza aj jej dnešné, už skrátene pomenovanie, Horňa. Zaujímavosťou je skutočnosť, že od polovice 16. storočia až do začiatku 18. storočia bola obec neobývaná, potom sa obyvateľstvo znovu vrátilo.

autor: Marek Hreňo
dátum: 19.06.2017


Foto: Václav Petrovčík