Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur pri príležitosti 20-tého výročia gréckokatolíckej farnosti Kráľovský Chlmec posvätil nový ikonostasKošice, 18. jún (TSKE) Pri príležitosti osláv 20-teho výročia ustanovenia farnosti Kráľovský Chlmec, 15. júna na sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista v úvode slávnostnej svätej liturgie posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, nový ikonostas vo farskom chráme sv. Juraja Veľkomučeníka.

Okrem protopresbytera otca Michala Tótha, ďalších kňazov Maďarského protopresbyterátu, či predstaviteľov rímskokatolíckej a reformovanej cirkvi, sa tejto významnej udalosti zúčastnil aj primátor mesta, osobnosti pôsobiace vo verejnom a spoločenskom živote, domáci veriaci i všetci dobrodinci tohto diela.

Na konci liturgie bol krátky program v ktorom Agnesa Hornyáková so svojim spevom obohatila tento sviatok. Po slávnostnej bohoslužbe bolo pohostenie prítomních v rodinnej atmosfére.

Terajší správca farnosti István Mondok-Pálmay rád vyhovel túžbe farskej rady postaviť ikonostas, čo sa mu s pomocou kurátora Jána Hornyáka podarilo a to v zhode s interierovým štýlom chrámu. Projekt vyhotovil ikonopisec László Kárpáty, ktorý aj napísal potrebné ikony. Stolárske práce vykonal Ján Kanda a drevorezby vyhotovil Erik Trella.

Prešlo viac ako osemsto rokov od prvej písomnej zmienky o meste Kráľovský Chlmec, kým gréckokatolícki veriaci oslávili 20-te výročie samostatnej farnosti. Hoci veriaci východného obradu v tomto meste žili už stáročia, vždy patrili pod správu iných farností. Až 11. júna 1997 vladyka Milan Chautur, v tom čase košický exarcha vydal dekrét o zriadení samostatnej greckokatolickej farnosti Sv Juraja v Kráľovskom Chlmci.

O vytvorenie podmienok pre vznik farnosti sa vo veľkej miere pričinil vtedajší miestny kňaz Attila Vakles. Vďaka jeho obetavej práci sa od roku 2004 slávia sväté liturgie v obnovenom chráme a to dvojjazyčne – maďarsky i slovensky.

autor: István Mondok-Pálmay
dátum: 18.06.2017
Foto: Agnesa Hornyáková