Gréckokatolícka eparchia Košice


Prví novokňazi Košickej eparchie si pripomenuli dvadsiate výročie kňazstvaKošice, 16. jún (TSKE) V košickej katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky 14. júna ďakovali prví svätenci Košickej eparchie za dar kňazstva. Spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, ktorý si zároveň v tento deň pripomenul 36 rokov svojej kňazskej služby, slávili ďakovnú liturgiu deviati jubilujúci kňazi: otcovia Pavol Bardzák, Peter Bombár, Milan Gábor, Igor Suchý, Ľuboslav Tóth, Vladimír Varga, Dávid Zorvan, Marek Horňák a jeromonach Pimen Pavol Medviď. Dvaja spolusvätení, otec Marek Pejo a otec Ján Ostapčuk, sa zúčastniť nemohli.

Vladyka Milan v homílii pripomenul spoločné začiatky, posmelil k odovzdávaniu nadobudnutých skúseností mladším kňazom, ale nezabudol zdôrazniť ani podstatu a cieľ kňazstva: "Aby sme nestratili spred zraku svoj cieľ, ktorým je večný život a k dosiahnutiu tohto cieľa pomáhali aj svojim veriacim." Zároveň vladyka povzbudil prítomných jubilujúcich kňazov k prežívaniu kňazského povolania v jednoduchej poslušnosti Bohu, plnením každodenných kňazských úloh v prehlbovaní osobnej duchovnosti i horlivej verejnej službe.

Po sv. liturgii sa kňazi s manželkami stretli s vladykom na spoločnej večeri, počas ktorej v priateľskej a radostnej atmosfére odznelo veľa osobných spomienok na udalosti zo seminára a kňazského života.

Pred 20 rokmi po vzniku Košického apoštolského exarchátu sa všetci bohoslovci pochádzajúci z územia košického kraja stali členmi tohto nového biskupstva. Kňazské vysviacky vtedajšieho Košického exarchátu sa uskutočnili v dvoch etapách. V júni boli svätení štyria a v auguste siedmi novokňazi. Jeden z dôvodov pre rozdelenie kňazských svätení bol aj fakt, že jeden zo svätencov ešte nemal potrebný kánonický vek. Napriek tomu oslavu jubilea uskutočnili spoločne, aby tak deklarovali vzájomné priateľstvo a kňazskú jednotu, ktoré prežívajú už od seminárskych čias.

Na potvrdenie tejto jednoty, ktorá presahuje aj hranice eparchie sa uskutoční aj spoločné stretnutie ročníka "1997" v prešovskom seminári 24. júna 2017. Jubileum sa zídu osláviť kňazi so svojimi rodinami (dnes je to viac ako 120 gréckokatolíkov) spolu so svojim spolužiakom vladykom Milanom Lachom.

autor: Dávid Zorvan
dátum: 16.06.2017


Foto: Peter Hric + archív gréckokatolíckeho časopisu Slovo