Gréckokatolícka eparchia Košice


Arcibiskup Cyril Vasiľ si pripomína tridsiate výročie kňazskej vysviackyBratislava 14. júna (TK KBS) Arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi si dnes (14. júna) pripomína 30. výročie svojej kňazskej vysviacky. Prijal ju z rúk v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa z rúk križevackého gréckokatolíckeho biskupa z vtedajšej Juhoslávie Mons. Slavomíra Miklovša, keďže prešovské biskupstvo vtedy nemalo svojho biskupa.

Spolu s Cyrilom Vasiľom boli na kňazov vysvätení ďalší traja gréckokatolícki bohoslovci: Peter Rusnák (dnes bratislavský eparcha) Leontín Lizák a Vladimír Turčanik. Títo štyria novokňazi boli vysvätení po absolvovaní päťročného teologického štúdia na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde v ročníku študovali spolu s ďalšími rímskokatolíckymi bohoslovcami.

Krátko po vysviacke, v auguste 1987 tajne ušiel do Talianska v snahe pokračovať v teologických štúdiách, čo kvôli vtedajšiemu socialistickému režimu na Slovensku nebolo možné. V Ríme pokračoval v štúdiu teológie, konkrétne cirkevného práva, a to na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu (Gregorova univerzita), kde získal licenciát a neskôr doktorát. Oslovený ignaciánskou spiritualitou, vstúpil v roku 1990 do Spoločnosti Ježišovej (jezuiti).

V Ríme pôsobil vo viacerých službách: V roku 2000 bol vymenovaný za dekana Právnickej fakulty, v roku 2004 za vicerektora a v máji 2007 bol vymenovaný za rektora celého pápežského východného inštitútu (PIO). Bol tiež konzultorom Kongregácie pre východné cirkvi, Kongregácie pre náuku viery, Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich a Pápežskej rady pre legislatívne texty.
Významná je aj jeho pedagogická a publikačná činnosť. Je profesorom na renomovanej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Okrem toho sa vo voľnom čase venoval skautom.

Svätý Otec Benedikt XVI. ho 7. mája 2009 povýšil do hodnosti arcibiskupa titulárneho sídla v Ptolemaide v Líbyi a zároveň ho vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Biskupskú vysviacku prijal v Ríme v Bazilike Santa Maria Maggiore, 14. júna 2009, v deň 22. výročia svojej kňazskej vysviacky a z rúk toho istého svätiteľa – biskupa Slavomíra Miklovša, ktorý mu udelil aj kňazské svätenia.

Tento článok bol prevzatý zo stránok TK KBS
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170614021

autor: TK KBS
dátum: 14.06.2017
Foto: TK KBS