Gréckokatolícka eparchia Košice


Gréckokatolíci na sídlisku Košice-Nad Jazerom oslávili 20 rokov od zriadenia farnostiKošice, 12. jún (TSKE) V nedeľu 11. júna 2017 uplynulo presne 20 rokov od vydania dekrétu, ktorým vladyka Milan Chautur, vtedajší košický apoštolský exarcha, zriadil samostatnú farnosť Košice – Nad Jazerom. Ďakovnú sv. liturgiu v kaplnke Ochrany Presvätej Bohorodičky slávil spolu s domácimi kňazmi o. Vladimír Tomko, protosynkel Košickej eparchie.

V mene vladyku Milana Chautura pozdravil všetkých prítomných a vo svojej homílii zdôraznil potrebu svätosti pre každodenný život kresťana. Farnosť je miestom, kde sa realizuje Cirkev, a ako zdôraznil, do Cirkvi nepatria dokonalí ľudia, ale ľudia snažiaci sa o dokonalosť. Preto aj nový chrám, ktorý si toto farské spoločenstvo buduje, má byť miestom prijatia a posväcovania pre všetkých prichádzajúcich a hľadajúcich.

V závere liturgie o. Vladimír Varga, domáci farár, poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj farnosti. Zároveň veriaci zagratulovali o. Vladimírovi k 20. výročiu jeho kňazskej vysviacky, ktorú si pripomína v týchto dňoch.

Oslavy zriadenia farnosti pokračovali popoludní „farským dňom.“ V priestoroch FK Galaktik bol pripravený bohatý program pre rodiny, ktorý zakončil už tradičný priateľský futbalový zápas výberov Gréckokatolíckej a Rímskokatolíckej cirkvi tejto mestskej časti.

autor: Martin Mráz
dátum: 12.06.2017
Foto: Matúš Lemeš