Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur sa stretol s členmi farských rád Maďarského protopresbyterátuKošice, 08. jún (TS KE) Na sviatok Najsvätejšej Trojice, 05. júna, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, navštívil farnosť Poľany pri príležitosti stretnutia členov farských rád jednotlivých farností Maďarského protopresbyterátu. Miestny farár o. František Kecskés privítal vladyku Milana a spolu s kňazmi maďarského protopresbyterátu slávili svätú liturgiu, po ktorej nasledoval sprievod okolo chrámu s čítaniami evanjelia.

Po občerstvení pokračoval program stretnutia, pričom prítomní členovia farských rád mali možnosť klásť vladykovi otázky, na ktoré on ochotne a priamo odpovedal. Zavŕšením tohto stretnutia bola spoločná modlitba v chráme.

autor: Anita Kecskésová
dátum: 08.06.2017


Foto: Anita Kecskésová