Gréckokatolícka eparchia Košice


Konzulta Duchovných Vzdušných síl NATO sa zaoberala témou rodiny profesionálneho vojakaKošice, 08. jún (TS KE) V dňoch 5.-9. júna sa uskutočnilo stretnutie Konzulty Duchovných Vzdušných síl NATO (NATO Air Force Chaplain´s Consultative Committee) vo Vígľaši pri Zvolene. Tohtoročnou témou stretnutia bola rodina profesionálneho vojaka, výzvy a možnosti. Stretnutia sa zúčastnili zodpovední za duchovnú správu v jednotlivých krajinách NATO, rímskokatolícki, gréckokatolícki, pravoslávni, protestantskí duchovní spolu s rabínmi jednotlivých armád. Medzi vyžiadané prednášky patrila aj téma Ako môže rodina podporiť profesionálneho vojaka – Katolícka perspektíva (How family could be supportive. Catholic Perspective), ktorú predniesol o. Róbert Jáger, sekretár vladyku Milana Chautura CSsR a hovorca Gréckokatolíckej eparchie Košice. V nej predstavil biblické základy rodinného profilu, rodinných vzťahov, komunikácie spolu s učením postsynodálnej exhortácie Amoris Laetitia od pápeža Františka.

Okrem toho zazneli prednášky od evanjelického pastora z Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby nadporučíka Ondreja Rišiana, ďalej od pravoslávneho kňaza Michalovsko-košickej eparchie Mareka Gubika a od rabína Michala Kapustina z Bratislavy, z Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Všetci prednášajúci obdŕžali pamätnú plaketu stretnutia.

Organizácia bola založená v roku 1952 s cieľom vzájomne lepšie poznať kontext duchovnej práce v jednotlivých armádach, diskutovať a hľadať riešenia a lepšie metódy duchovnej starostlivosti. Ďalej odpovedať na výzvy, ktoré prinášajú nové situácie. Konzulta sa stretáva raz ročne a vždy v inej krajine. Jej oficiálnym komunikačným jazykom je angličtina.

autor: TS KE
dátum: 08.06.2017
Foto: TS KE