Gréckokatolícka eparchia Košice


Prezentáciu Košickej eparchie a Východnej cirkvi v talianskej diecéze Casale Monferrato zavŕšila spoločná archijerejská svätá liturgiaKošice, 29. máj (TSKE) Vyvrcholením prezentácie Východnej cirkvi v diecéze Casale Moferrato bola archijerejská sv. liturgia v Bazilike minor Santuario di Crea. Liturgickému zhromaždeniu predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, za účasti miestneho biskupa Mons. Alcesteho Catellu a niekoľkých, aj domácich kňazov. Spevom liturgické slávenie sprevádzali členovia miešaného katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc, ktorý viedla dirigentka Lucia Lovašová.

Hneď v úvode sa prihovoril domáci biskup, ktorý vyjadril svoju radosť z účasti na slávení eucharistie v slovansko-byzantskom obrade. Ako zdôraznil, rôznorodosť cirkvi sa spája práve v skutočnosti Eucharistie, ktorá je zdrojom jej jednoty.

Vladyka Milan Chautur vo svojej kázni poukázal na nebo, ako na cieľ ľudského života, na ktorý sa však človek málo zameriava. To však dáva do pozornosti Presvätá Bohorodička, keď sa zjavuje vo Fatime a tak veľmi zdôrazňuje pokánie. Ako vladyka vysvetlil, pokánie nie je len prísť od chrámu, či z času na čas sa vyspovedať, ale zmeniť zmýšľanie, sústrediť sa nie na pozemské, ale na večné hodnoty. Toto vyzvanie zavŕšil vladyka Milan slovami prosby k Bohorodičke: „Daj aby sme hľadali nebeské radosti.

Slávenie liturgie za účasti plnej Baziliky minor dalo veriacim možnosť prakticky zakúsiť teoretické poznatky, ktoré mohli spoznať v predchádzajúcich dňoch. Návšteva vladyku Milana Chautura v biskupstve Casale Monferrato sa uskutočnila na pozvanie tamojšieho biskupa Mons. Alceste Catella za účelom prezentácie východnej katolíckej cirkvi byzantskej tradície a to v rámci pastoračného programu talianskej diecézy. Cieľom programu je okrem iného predstaviť aj mnohotvárnosť Katolíckej cirkvi, ktorá sa odzrkadľuje v rôznorodosti jej liturgických tradicií. Hlavným organizátorom tejto návštevy bol Mons. Francesco Mancinelli, rektor Baziliky minor Santuario di Crea.

autor: TSKE
dátum: 29.05.2017
Foto: Martin Tomko