Gréckokatolícka eparchia Košice


Členovia Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc spevom predstavili duchovné bohatstvo Východnej cirkvi v diecéze Casale MonferratoKošice, 28. máj (TSKE) Program druhého dňa prezentácie slovenskej gréckokatolíckej cirkvi v diecéze Casale Monferrato začal sv. liturgiou v miestnej katedrále pri hrobe patróna a prvého biskupa tejto diecézy sv. hieromučeníka Evázia. Ďalej pokračoval stretnutím vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, s primátorkou spomenutého mesta Concettou Palazzetti. Všetkých hostí zo Slovenska, ktorí prišli spolu s vladykom Milanom, osobne previedla budovou magistrátu a priblížila historickú a spoločenskú situáciu mesta. Svoju vďačnosť hostia prejavili spevom mnoholitstvia, ktorý dojal primátorku až k slzám. Na vysvetlenie povedala: "Modlitbová podpora je to, čo človek dnes najviac potrebuje. Zvlášť je to potrebné pre kresťana v tejto komplikovanej modernej spoločnosti, kedy je vystavený mnohým prekážkam často aj diskriminácii. Duchovné spoločenstvo je to, čím sa vzájomne podporujeme, aby sme obstáli vo výzvach a ostali verní Kristovi."

V poobedňajších hodinách sa v starobylej diecéznej knižnici koncertom predstavili členovia košického miešaného Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda, ktorých dirigovala Lucia Lovašová. Zazneli vybrané spevy byzantsko-slovanskej tradície, ktoré najviac prezentujú hĺbku a bohatstvo liturgie a najdôležitejšie obdobia liturgického roka Východnej cirkvi. Koncert uviedol Mons. Francesco Mancinelli, rektor Baziliky minor Santuario di Crea , ktorý je hlavný organizátor návštevy vladyku Milana v tejto diecéze.

Počas koncertu o. Martin Mráz, vysokoškolský duchovný správca, niekoľkými vstupmi v krátkosti predstavil históriu i pôsobenie zboru, ako aj minulosť a súčasnosť Košickej eparchie. Poukázal na fakt, že hlavnou myšlienkou koncertu bolo skrze krásu východného liturgického spevu poukázať na slová pápeža sv. Jána Pavla II, ktoré počas svojho pontifikátu niekoľkokrát zdôraznil: Katolícka cirkev musí dýchať oboma stranami pľúc - východnou i západnou. Na záver sa prítomným prihovoril vladyka Milan a poďakoval za rodinné stretnutie, keďže, ako zdôraznil, Cirkev je vlastne jedná veľká rodina, v ktorej je mnoho obradov, v čom sa len násobí jej krása ako krása lúky pokrytá mnohorakými kvetmi.

Počiatok chrámového zborového spevu v košickej farnosti zaznamenáva kronika z roku 1851. Na dlhú tradíciu tohto chrámového zborového spevu nadväzuje aj zbor sv. Cyrila a Metoda, ktorý založil v roku 1984 vtedajší kaplán farnosti Narodenia Presvätej Bohorodičky o. Vojtech Boháč. Od roku 1991 bol dirigentom zboru Šimon Marinčák a od roku 1996 doteraz je dirigentkou Lucia Lovašová.

Repertoár zboru tvoria liturgické a iné sakrálne skladby v cirkevnoslovanskom a slovenskom jazyku. V poslednom čase sa zbor venuje aj ľudovému cirkevnému spevu - prostopíniju. Hlavným poslaním zboru je služba katedrálnemu chrámu pri bohoslužbách a rôznych slávnostiach, ktoré sa konajú po založení Košického exarchátu.

autor: TSKE
dátum: 28.05.2017


Foto: TSKE