Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur predstavil slovenskú gréckokatolícku cirkev v talianskej diecéze Casale Monferrato.Košice, 26. jún (TSKE) V piatok vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, v rámci svojej cesty v Taliansku prišiel s niekoľkými kňazmi do biskupstva Casale Monferrato na pozvanie tamojšieho biskupa Mons. Alceste Catella za účelom prezentácie východnej katolíckej cirkvi byzantskej tradície. Táto prezentácia prebieha v rámci pastoračného programu talianskej diecézy, ktorý okrem iného chce predstaviť aj mnohotvárnosť Katolíckej cirkvi. Tá sa odzrkadľuje v rôznorodosti jej liturgických tradicií.

Vo večerných hodinách prebiehala prezentácia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a diskusia s vladykom Milanom na biskupskom úrade v spomínanom meste za účasti domáceho biskupa i mnohých kňazov a laikov. Program obohacovala svojimi vstupmi vo forme spevu liturgických hymien i časť miešaného Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej.

Po úvodných slovách o. Martin Mráz, vysokoškolský duchovný správca, uviedol prítomných do všeobecnej problematiky východných cirkví. V druhej časti svojej prezentácie priblížil históriu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a v rámci nej predstavil aj Gréckokatolícku eparchiu Košice. Tému Biblickej tradície v liturgickom živote byzantskej cirkvi rozobral o. Róbert Jáger, sekretár vladyku Milana a hovorca Košickej eparchie, v ktorej upozornil na výzvu pre modliaceho sa vstúpiť do skúsenosti biblickej udalosti. Dojmy večera charakterizoval miestny biskup, ktorý v závere povedal: „Slovo, ktorým chcem vyjadriť svoje pocity z dnešného večera je krása. Nie krása povrchná, ale niečo čo vychádza z vnútra. Z vnútra Vašej cirkvi, ktorú ochraňoval Boh aj v tých najťažších časoch komunistického prenasledovania.“

autor: TSKE
dátum: 27.05.2017


Foto: TSKE