Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan Chautur navštívil kňaza pôsobiaceho v Taliansku o. Jaroslava LajčiakaKošice, 25. máj (TSKE) V dňoch 24.-25. mája vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s niektorými kňazmi slávili sv. liturgiu pri hrobe bývalého apoštolského nuncia Mons. Luigiho Dossenu a pokračoval vo svojej ceste, ktorej účelom je prezentácia východnej cirkvi v diecéze Casale Monferrato v Taliansku.

Súčasťou cesty bola návšteva kňaza Košickej eparchie o. Jaroslava Lajčiaka, ktorý je zapožičaný pre službu a potreby cirkvi v Taliansku. O. Jaroslav prednáša cirkevné právo na pápežskej univerzite Urbaniana v Ríme a zároveň prebral pastoračnú starostlivosť o farnosti Terzorio a Pompeiana v diecéze Ventimiglia - San Remo na severe Talianska, keďže ani táto veľká katolícka krajina nemá dostatočný počet vlastných domácich kňazov, ktorí by pokryli potreby vlastnej farskej pastorácie.

V prvý deň návštevy takto spoločne navštívili blízky katedrálny chrám  Nepoškvrnenej Matky Božej v Monaku, kde sa pomodlili modlitbu k Presvätej Bohorodičke. Následne prešli miestami nedávneho teroristického útoku v Nice, aby si v modlitbách spomenuli na obete tohto hrôzostrašného činu. Vo večerných hodinách slávil o. Jaroslav za účasti vladyku Milana i ostatných kňazov sv. omšu vo vlastnej farnosti. Prítomní veriaci veľmi vďačne prijali túto vzácnu návštevu zo Slovenska, čomu nasvedčovali aj ich neformálne rozhovory s vladykom po sv. omši.

V nasledujúci deň vladyka pozdravil kňazov miestneho dekanátu, s ktorými sa stretol vo svätyni Santuario della Madonna di Lampedusa. Priblížil im slovenskú gréckokatolícku cirkev a rozprávali aj o novodobých výzvach i problémoch, pred ktorými stojí dnešná cirkev na Slovensku i v Taliansku. Poobedňajšie hodiny boli trávené prípravou na vrchol tejto návštevy - slávenie východných archijerejských sv. liturgií na sviatok Nanebovstúpenia Pána a to v oboch farnostiach, ktoré spravuje o. Jaroslav. Sv. liturgiám predsedal vladyka Milan za účasti niekoľkých kňazov i plných chrámov veriacich. Liturgický spev viedli členovia miešaného Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej, ktorí za týmto účelom pricestovali do Talianska.

Svojím slovom sa vladyka Milan prihovoril na oboch sv. liturgiách a to v kontexte sviatku Nanebovstúpenia Pána. Vladyka pripomenul, že Kristus vstúpil do neba, kde len 2 osoby sú s telom i dušou – Ježiš a Mária. A poukázal, že nanebovstúpenie je dôkazom nie len života po smrti, ale aj faktu, že Boh chce človeka spasiť v plnosti – s telom i dušou. Týmto zdôraznil, že ľudské telo má svoju dôstojnosť, ktorá však môže byť zničená hriechom človeka.

Táto návšteva vyniesla do popredia aj skutočnosť, že na mnohých miestach sveta sú kňazi Košickej eparchie, ktorí sa obetavo a horlivo starajú o pastoračné potreby miestnych veriacich. Ani na týchto kňazov Košická eparchia nezabúda, ale modlí sa za nich, aby vo svojej pastoračnej službe neochabovali a prinášali Božie požehnanie všade, kde pôsobia. Týmto sa teda Košická eparchia, ktorá v tento rok slávi dvadsiate výročie svojho vzniku, stáva aj prostriedkom posväcovania nie len vlastných veriacich žijúcich na jej území, ale aj tých, ktorí sú po celom svete a cez jej kňazov užívajú aj plody jej pastorácie.

autor: TSKE
dátum: 26.05.2017
Foto: TSKE a Martin Tomko