Gréckokatolícka eparchia Košice


Deti v gréckokatolíckej trebišovskej farnosti prijali eucharistiu a dostali povzbudenie od vladyku Milana ChauturaKošice, 23. máj (TSKE) V Nedeľu o slepom navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, farnosť Trebišov pri príležitosti slávnostného prijatia sviatosti Eucharistie deťmi, ktoré v sobotu v rámci kajúcej pobožnosti prvýkrát pristúpili k sviatosti zmierenia.

Spoločné slávenie Eucharistie predchádzal sprievod, v ktorom 31 detí spolu s vladykom a kňazmi vstúpilo za spevu mládežníckeho zboru a Zboru sv. archanjela Michala do gréckokatolíckeho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove. Po vstupných modlitbách a milom privítaní nasledovala obnova krstných sľubov.

V homílii vladyka Milan poukázal na postoj rodičov slepca z nedeľného evanjeliového čítania, ktorí zo strachu pred Židmi zapreli Ježiša, a tak celú zodpovednosť zložili na svojho syna. Tu vladyka vyzval rodičov, aby brali vážne svoju zodpovednosť za vieru svojich detí a pripomenul, že duchovné dobrá sa nedosahujú bez obety.

V závere sv. liturgie deti poďakovali Bohu spoločnou piesňou, vladykovi Milanovi, prítomným kňazom a sestrám Rádu sv. Bazila Veľkého, ktoré ich sa im venovali pri príprave na okamih prijímania, kyticami kvetov a milým slovom. V neposlednom rade vďaka patrila aj rodičom, v sprievode ktorých deti pristupovali k svätému prijímaniu.

autor: Dominik Rebjak
dátum: 23.05.2017


Foto: Bibiána Semanová