Gréckokatolícka eparchia Košice


Katolícka stredná pedagogická škola v Košiciach sa odpustovou slávnosťou rozlúčila s tohtoročnými maturantmiKošice, 20. máj (TSKE) Na Katolíckej strednej pedagogickej škole v Košiciach sa konala odpustová slávnosť pri príležitosti nedávneho sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorých si východná cirkev pripomína 11. mája. Táto udalosť bola spojená aj s rozlúčkovou slávnosťou maturantiek, ktorým sa začal akademický týždeň pred maturitnou skúškou.

Pri tejto príležitosti školu navštívil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR spolu s o. Petrom Oreničom, riaditeľom Školského úradu Košickej eparchie. Spoločne s kňazmi pôsobiacimi na tejto škole, o. Marekom Jeníkom, riaditeľom školy a o. Martinom Matim, duchovným správcom školy, slávili sv. liturgiu.

V príhovore študentom a zamestnancom školy pozornosť všetkých vladyka Milan upriamil na myšlienku z Jánovho evanjelia: „Dokedy nás chceš držať v neistote?!“ (Jn 10, 24). Upozornil, že ako neistota študenta pramení z nedostatku poznania predmetu, z ktorého je skúšaný, tak neistota v živote pramení z nedostatku poznania Ježiša Krista.

Po skončení liturgickej slávnosti a požehnaní študentov vladyka Milan ešte zotrval v spoločenstve zamestnancov školy.

autor: Martin Mati
dátum: 20.05.2017


Foto: Marián Horňák