Gréckokatolícka eparchia Košice


METROPOLITNÉ KOLO PROJEKTU VÝCHODNÍ SVÄTÍ PRE SÚČASNOSŤ 2016/2017Popri Biblickej súťaži a Biblickej olympiáde či výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže katechetické úrady gréckokatolíckych eparchií Prešovskej metropolie organizovali pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.

V tomto školskom roku bola za predmet projektu vybraná blahoslavená Jozafáta Hordaševská. Počas konania Metropolitného kola Biblickej súťaže v dňoch 9. a 10. mája 2017 v Juskovej Voli, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, vyhodnotil práce, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom či treťom mieste.

Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení - techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do siedmich kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu alebo farnosť.

autor: Peter Cap
dátum: 15.05.2017


Foto: TSKE

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka