Gréckokatolícka eparchia Košice


Na Túru s vladykom Milanom Chauturom išlo približne 800 ľudíKošice, 13. máj (TSKE) Na akciu „Túra s vladykom Milanom“ prišlo trinásť autobusov a niekoľko desiatok áut, aby spoznali krásnu krajinu Východného Slovenska. Tentokrát bola túra o to špeciálnejšia, že sa konala v roku výročí Košickej eparchie, ktorá slávi 230 rokov od vzniku Košického vikariátu, 20 rokov od vzniku Košického apoštolského exarchátu, ale aj osobné výročia vladyku Milana ako šesťdesiat rokov života či 25 rokov biskupskej služby. Miestom akcie bola domovina vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, dnes už neexistujúca dedinka Veľká Poľana, ktorá sa nachádzala v národom parku Poloniny neďaleko Vodárenskej nádrži Starina.

Ako uviedol vladyka Milan, dôvodom výberu tohto miesta bolo, aby veriaci Košickej eparchie spoznali „svojho biskupa po tej ľudskej stránke, skadiaľ pochádza, aké sú tu väzby na ten kraj, z ktorého pochádza, ako on vníma týchto ľudí, medzi ktorými vyrastal...“ Ďalej vladyka vysvetlil, že osudy mnohých ľudí tohto regiónu sú späté so zotrvaním a vernosťou a to aj napriek mnohým nepriaznivým okolnostiam či pokušeniam doby, v ktorej „mocní tohto sveta“ dokonca perzekvovali tých, ktorí neboli jednotnej mienky. Týmto sa nedostalo satisfakcie zo strany ľudskej moci, vladyka ďalej pripomenul, ale uistil, že táto satisfakcia príde od Boha. Zároveň vladyka vyjadril nádej, že túra dá účastníkom tejto akcie možnosť zamyslieť sa nad tým, ako veľmi sa oplatí zostať verný, aby človek mohol dúfať vo večný život a večné šťastie.

Pri príchode v ranných hodinách boli mnohí účastníci zaskočení veľmi nepriaznivým počasím, kvôli ktorému bolo aj nutné zmeniť plánovanú trasu turistisky. Tá pôvodne mala viesť na vojnový cintorín z Prvej svetovej vojny Hodošík, ktorý leží pod vrchom Kučalata (917 m.n.m). Namiesto tejto trasy sa vydali k pamätníku Druhej svetovej vojny – pod Ruským sedlom. Tomu ale predchádzala modlitba Molebenu k Presvätej Bohorodičke, ktorý slávil vladyka Milan na mieste zrúcaného chrámu Veľkej Poľany. Bohorodička bezpochyby začula hlas modlitieb účastníkov, veď hoci na začiatku modlitby pršalo, pri záverečnom prepustení boli už všetky dáždniky zložené a pršiplášte vyzlečené. Priaznivé počasie zostalo až do konca neskorého poobedia, kedy dokonca na účastníkov túry zasvietilo aj slnko.

V cieli túry sa pri pamätníku všetci pomodlili panychídu za duše všetkých, ktorí padli na týchto miestach či v Prvej či v Druhej svetovej vojne a o. Martin Mráz, univerzitný správca pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, podal krátku prednášku, v ktorej predstavil históriu i hrôzy vojnových období, ktoré ľudia týchto krajov prežívali.

Následne sa účastníci vrátili späť do areálu v blízkosti bývalého veľkopoľanského chrámu, kde pre nich poľovníci z týchto krajov pripravili chutný guláš. Napokon sa všetci poďakovali Bohu za tento deň modlitbou desiatku posvätného ruženca a slová vďaky adresoval vladyka Milan aj všetkým poľovníkom a dobrovoľníkom, ktorí sa v nemalej miere pričinili o zdarný priebeh akcie. Túra s vladykom Milanom bola požehnaním pre všetkých, kedy, aj napriek prvotnej nepriazni počasia, všetci sa mohli presvedčiť, že sila modlitby Cirkvi má svoju moc pred Bohom a zároveň spoznať, že Cirkev nie je neosobná organizácia, ale rodinné spoločenstvo na čele s biskupom – svojím dobrým a milujúcim otcom.

vladyka Milan hovorí o dôvode, prečo si za cieľ putovania tohto roku vybral Veľkú Poľanu

o. Martin Mráz krátko približuje históriu miest tohto kraja

autor: TSKE
dátum: 14.05.2017
Foto: Peter Hric a TSKE

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka