Gréckokatolícka eparchia Košice


Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach oslavovala sviatok svojho patrónaSlávnostný deň - 11.mája prežívala Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach na sídlisku Ťahanovce oslavujúc svojho patróna. Slávnostnú Božskú liturgiu vo farskej cerkvi blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s o. Petrom Oreničom, riaditeľom eparchiálneho školského úradu, o. Marekom Horňákom, duchovným správcom školy, miestnym farárom o. Martinom Mikulom a  kaplánom farnosti o. Jánom Fedorišinom.

Vladyka Milan v homílii povzbudil žiakov k prežívaniu viery a potreby budovania vzťahov. Počas svätého prijímania a myrovania doplnili liturgický spev mládežníckymi piesňami žiaci školy. V závere sv. liturgie sa prihovorili i poďakovali vladykovi duchovný správca o. Marek a riaditeľka školy Mária Kokoruďová.

Po liturgickom programe sa prítomní vrátili do školských priestorov, kde program slávnosti pokračoval futbalovým turnajom. Zahrali si tri družstvá: mužstvo žiakov 1. stupňa, mužstvo žiakov 2. stupňa a mužstvo kňazov, učiteľov i učiteliek na čele s vladykom Milanom. Športové zápolenie bolo burcované hľadiskom divákov, ktoré tvorili žiaci, zvyšok pedagogického zboru a nepedagogickí zamestnanci. Deň sv. Gorazda tak pomohol budovať vzťahy žiakov a zamestnancov školy smerom ku Kristovi i  medzi sebou navzájom.

autor: Marek Horňák
dátum: 12.05.2017
Foto: Marek Horňák a Mariana Kordiaková

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka