Gréckokatolícka eparchia Košice


Vladyka Milan navštívil farnosť Poruba pod VihorlatomKošice, 09. máj (TSKE) V Nedeľu o porazenom navštívil košický eparcha Milan Chautur CSsR farnosť Poruba pod Vihorlatom pri príležitosti odpustovej slávnosti sv. apoštola a evanjelistu Marka.

Túto farnosť vladyka ustanovil ako prvú novú po vzniku Košického apoštolského exarchátu v roku 1997, a teda tento rok oslavuje svoje 20. výročie založenia. Aj toto výročie oslávili miestni veriaci spolu so svojím duchovným otcom Slavomírom Geregom a kňazmi, ktorí pôsobili v tejto farnosti.

V kázni vladyka priblížil históriu založenia tejto farnosti a taktiež na živote evanjelistu Marka, poukázal na dôležitosť prípravy v náboženskom živote, ktorá je predpokladom dobrého duchovného života.

Po slávnostnej sv. liturgii, ktorú svojim spevom obohatil mládežnícky spevácky zbor Luce, nasledovalo myrovanie a sprievod okolo chrámu.

Návšteva vladyku vo farnosti pokračovala v poobedňajších hodinách futbalovým zápasom kňazov a dorastencov Poruby pod Vihorlatom. Potom sa prítomní presunuli na farský dvor, kde bolo pripravené agapé pre hráčov futbalu a miestnych veriacich. Deti a mládež mali možnosť zabaviť sa na farskom dvore na rôznych atrakciách ako trampolíny, spúšťanie sa na lane, „škrečkove koleso“, hojdacie koníky, šľapacie káry a iné... V družnom rozhovore s vladykom zotrvali prítomní až do večerných hodín.

Celé podujatie svojou atmosférou upevnilo rodinný charakter vzťahov farníkov so svojim biskupom a všetci odchádzali domov povzbudení a plní radosti z krásneho duchovného spoločenstva.

autor: Slavomír Gereg
dátum: 09.05.2017


Foto: Simona Dekanová

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka