Gréckokatolícka eparchia Košice


S vladykom Milanom Chauturom šľapalo do pedálov bicykla vyše 230 mladýchKošice, 02 máj (TSKE) už v poradí piata z novodobých cyklotúr s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchiálnym biskupom, sa niesla v duchu stého výročia zjavení Bohorodičky vo Fatime. Ako každoročne sa štart cyklotúry trebišovského protopresbyterátu uskutočnil 1. mája v gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove.

V tento deň pracovného pokoja sa rozhodli mnohí mladí venovať nielen svojej kondičke, ale aj vytváraniu spoločenstva tých, ktorí sa hlásia k viere v Boha aj mimo steny chrámu. Skupina vyše 230 mladých v čele s vladykom Milanom sa vybrala z Trebišova po farnostiach protopresbyterátu, pričom navštívili chrámy v obciach Kožuchov, Hraň, Sirník, Cejkov, Zemplínske Jastrabie a Novosad.  Cyklotúra tak prešla po piatich rokoch už všetkými farnosťami tohto protopresbyterátu. Zastávky v chrámoch boli spojené s modlitbou desiatku radostného ruženca, krátkou informáciou o farnosti prostredníctvom miestneho kňaza a v neposlednom rade aj vždy bohatým občerstvením, ktoré s láskou pripravili veriaci daných obcí. Podujatie sa ukončilo v kultúrnom dome obce Novosad, v ktorom si mladí po zosadnutí z bicykla - po vyše 50 km trasy, mohli pochutnať na vynikajúcom guláši.

Akciu každoročne organizujú kňazi Rady pre mládež Košickej eparchie v spolupráci s obvodným dopravným policajným oddelením. Úprimnú vďaku za skvelý deň vyjadrili aktéri cyklotúry v prvom rade Bohu za požehnanie v podobe príjemného počasia, ďalej všetkým organizátorom a koordinátorom podujatia a v neposlednom rade veľkému počtu zapojených mladých i starších účastníkov. Všetci iniciátori akcie veria, že cyklotúra opäť zaujala, čo zas potvrdil stále rastúci počet zúčastnených a vyjadrujú nádej s Božím požehnaním sa opäť o rok stretnúť.

autor: Emil Zorvan
dátum: 02.05.2017


Foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka