Gréckokatolícka eparchia Košice


Eparchiálne kolo biblických súťažíKošice, 27. apríl (TSKE) V dňoch 25. - 26. 4. sa v priestoroch košického eparchiálneho úradu Košickej eparchie uskutočnilo eparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády, v ktorom súťažilo 20 družstiev z rôznych škôl. Žiaci a študenti riešili neľahké úlohy, ktoré preverili nielen ich teoretické vedomosti z Božieho slova, ale aj ich schopnosť porozumieť a pochopiť posolstvu, ktoré je vo Svätom Písme obsiahnuté. Víťazi Biblickej olympiády budú reprezentovať Košickú eparchiu na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 16.-18.mája 2017 v Banskej Bystrici a družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach Biblickej súťaže, postupujú na metropolitné kolo, ktoré sa uskutoční v Juskovej Voli 9.-10. mája 2017.

Víťazné družstvá:

1. kategória Biblickej olympiády (5. - 9. roč. ZŠ):
1. miesto: Gymnázium Sobrance
2. miesto: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Košice
3. miesto: Základná škola, Kráľovský Chlmec

2. kategória Biblickej olympiády (Gym. a SOŠ):
1. miesto: Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov
2. miesto: Gymnázium Tomáša Akvinského, Košice
3. miesto: Gymnázium Sobrance

A. kategória Biblickej súťaže (1. - 2. roč. ZŠ):
1. miesto: ZŠ Komenského, Trebišov
2. miesto: CSŠ Sečovce
3. miesto: ZŠ Vinné

B. kategória Biblickej súťaže (3. - 4. roč. ZŠ): 
1. miesto: ZŠ Komenského, Trebišov
2. miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
3. miesto: ZŠ Okružná, Michalovce

autor: DKÚ
dátum: 27.04.2017
Foto: DKÚ

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka