Gréckokatolícka eparchia Košice


Eparchiálne kolo biblických výtvarných súťaží v Košickej eparchiiKošice 26. apríl (TSKE) V týchto dňoch prebehlo vyhodnotenie výtvarného projektu „Východní svätí pre súčasnosť“ a výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“. V hodnotiacej porote eparchiálneho kola bola výtvarníčka Michaela Benediková, metodička Katechetického úradu Košickej eparchie Monika Girovská a prizvaným členom bol o. Martin Mráz.

Témou projektu bola osoba blahoslavenej Jozafáty Hordaševskej, spoluzakladateľky Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, keďže kongregácia počas tohto roka oslavuje 125-te výročie svojho vzniku. Výherné práce z eparchiálneho kola tohto projektu postupujú na metropolitné kolo, ktoré sa uskutoční spolu s metropolitným kolom Biblickej súťaže v Juskovej Voli 9.-10. mája.

Témou súťaže boli výjavy kníh, ktoré boli predmetom Biblickej olympiády. Výherné práce z tejto súťaže postupujú na celoslovenské kolo.

Vyhodnotenie projektu „Východní svätí pre súčasnosť“

Kategória: 1. (materské školy)
Miesto 1.
Názov práce: Cesta do chrámu. Meno a priezvisko autora: Lujza Betáková. Škola: CMŠ bl. Tarzície Olbrachtova 28, Trenčín.
Miesto 2.
Názov: Pletenie venčeka. Meno a priezvisko: Jakub Guníš. Škola: CMŠ bl. Tarzície, Olbrachtova 28, Trenčín.
Miesto 3.
Názov: Narodenie Jozafáty. Meno a priezvisko: Natália Machovcová. Škola: CMŠ bl. Tarzície Olbrachtova 28, Trenčín.

Kategória: 2. (1. – 2. roč. ZŠ)
Miesto: 1.
Názov: Blahoslavená ako učiteľka viery. Meno a priezvisko: Nela Klobošičová. Škola: ZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice.
Miesto: 2.
Názov: Bl. Jozafáta pri práci so sestrami. Meno a priezvisko: Hana Gimerová. Škola: CZŠ s MŠ sv.Gorazda Košice.

Kategória: 3. (3. – 4. roč. ZŠ)
Miesto: 1.
Názov: Pohľad bl. Jozafaty. Meno a priezvisko: Katarína Timková. Škola: ZŠ T. J. Moussona Michalovce.
Miesto: 2.
Názov: Bl. Jozafáta. Meno a priezvisko: Alexandra Sisáková. Škola: CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice.
Miesto: 3.
Názov: Bl. Jozafáta. Meno a priezvisko: Eliška Takáčová. Škola: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice.

Kategória: 4. (5. – 6. roč. ZŠ)
Miesto: 1.
Názov: Bl. Jozafáta. Meno a priezvisko: Nina Gimerová. Škola: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice.
Miesto: 2.
Názov: Deti majú radi Jozafátu. Meno a priezvisko: Emma Valová. Škola: ZŠ T. J. Moussona Michalovce.
Miesto: 3.
Názov: Bl. Jozafáta. Meno a priezvisko: Silvia Knausová. Škola: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice.

Kategória: 5. (7. – 9. roč. ZŠ)
Miesto: 1.
Názov: Jozafata Hordaševská šije rúcho. Meno a priezvisko: Samuel Rinik. Škola: ZUŠ sv. Cecílie, Sečovce.
Miesto: 2.
Názov: Krst bl. Jozafaty v ľvovskej cerkvi. Meno a priezvisko: Stela Mikulová, Ivana Harviľáková. Škola: CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice.

Vyhodnotenie výtvarnej biblickej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ 2017

Kategória: 1. (materské školy)
Miesto 1.
Daniela Rusnaková, ZŠ Obchodná Sečovce, Téma- Stvorenie sveta

Kategória: 2. kat. (1. – 2. roč. ZŠ)
Miesto: 1.
Petra Ďuricová, ZŠ Obchodná Sečovce,téma- Klamstvo Jakuba.
Miesto: 2.
Michaela Ščerbáková, ZŠ Jovsa, téma- Žite ako deti svetla.
Miesto: 3.
Tomáš Savka, ZŠ Mierová Strážske, téma- Potopa prestáva.

Kategória: 3. (3. – 4. roč. ZŠ)
Miesto: 1.
Karolína Kaškovská, Jovsa, téma- Samsonova mladosť.
Miesto: 2.
Ivana Ihnátová, ZŠ Jovsa, téma-Potopa prestáva.
Miesto: 3.
Ondrej Cehula, ZŠ Strážske, téma- Vyjdi z korába.

Kategória: 4. (5. – 6. roč. ZŠ)
Miesto: 1.
Katarína Cehulová, ZŠ Mierová Strážske, téma- Nech teda zavolajú Daniela a povie výklad.
Miesto: 2.
Adam Balkovič, ZUŠ sv. Cecílie, Sečovce, téma- Daniel v jame s levmi.
Miesto: 3.
Miriam Chylová,CZŠ sv.Juraja Trebišov, téma- Chválospev na milosť vykúpenia.

Kategória: 5. (7. – 9. roč. ZŠ)
Miesto: 1.
Samuel Rinik, ZUŠ sv. Cecílie Sečovce, téma- Daniel vykladá Nabuchodonozorovi sen o soche s hlinenými nohami.
Miesto: 2.
Michal Labanič ZUŠ sv. Cecílie Sečovce, téma - Daniel vykladá sen o zlatej soche 5.kat.
Miesto: 3.
Barbora Viktória Tereščáková, CZŠ sv. Juraja Trebišov, téma - Stvorenie sveta.

Kategória: 6. (G, SOŠ)
Miesto: 1.
Barbora Takáčová, Katolícka stredná pedagogická škola Košice, téma - Daniel v jame levovej.
Miesto: 2.
Ján Bodnár, Cirkevné gymnázium Trebišov, téma - Daniel...vládal ťa tvoj Boh...zachránil od levov.
Miesto: 3.
Mária Ceľuchová, Cirkevné gymnázium sv. J. Krstiteľa Trebišov, téma- Vezmite si Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla...


1.miesto - Lujza Betáková, téma-Cesta do chrámu, CMŠ bl.Tarzície Olbrachtova 28,Trenčín, 1.kat.


1.miesto - Katarína Timková, Téma-Pohľad bl.Jozafaty, ZŠ T.J.Moussona Michalovce, 3.kat.


1.miesto - Nela Klobošičová, téma-Blahoslavená ako učiteľka viery, ZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice, 2.kat.


1.miesto - Nina Gimerová, CZŠ s MŠ sv.Goazda, Košice, 4.kat.


1.miesto - Samuel Rinik, ZUŠ sv. Cecílie, Sečovce,Téma- Jozafata Hordaševská šije rúcho,5.kat.


2.miesto - Stela Mikulová,Ivana Harviľáková, CZŠ s MŠ sv.Gorazda Košice,téma-Krst bl. Jozafaty v ľvovskej cerkvi, V.kat.


2.miesto - Alexandra Sisáková, CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice, 3.kat.


2.miesto - Emma Valová, téma-Deti majú radi Jozafátu, ZŠ T.J.Moussona Michalovce, 4.kat.


2.miesto - Hana Gimerová, Bl.Jozafáta pri práci so sestrami, CZŠ s MŠ sv.Gorazda Košice, 2.kat.


2.miesto - Jakub Guníš, téma-pletenie venčeka, CMŠ bl. Tarzície, Olbrachtova 28,Trenčín, 1.kat.


3.miesto - Eliška Takáčová CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice, 3.kat.


3.miesto - Natália Machovcová, Téma-Narodenie Jozafaty, CMŠ bl.Tarzície Olbrachtova 28,Trenčín, 1.kat.


3.miesto - Silvia Knausová, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice, 4.kat.


1.miesto - Samuel Rinik, ZUŠ sv. Cecílie,Téma-Daniel vykladá Nabuchodonozrovi sen o soche s hlinenými nohami, 5.kat.


1.miesto - Barbora Takáčová, Kat.stredná pedag.škola Košice, Téma - Daniel v jame levovej, VI.kat.


1.miesto - Daniela Rusnaková, ZŠ Obchodná Sečovce, Téma-Stvorenie sveta, 1.kat.


1.miesto - Karolína Kaškovská, Jovsa, téma-Samsonova mladosť 3.kat.


1.miesto - Katarína Cehulová, ZŠ Mierová Strážske, téma - Nech teda zavolajú Daniela a povie výklad, 4.kat.


1.miesto - Petra Ďuricová, ZŠ Obchodná Sečovce, Téma - klamstvo Jakuba, 2.kat.


2.miesto - Michal Labanič ZUŠ sv. Cecílie Sečovce, Daniel vykladá sen o zlatej soche, 5.kat.


2.miesto - Adam Balkovič, ZUŠ sv. Cecílie Sečovce, téma Daniel v jame s levmi IV.kat.


2.miesto - Ivana Ihnátová, ZŠ Jovsa, téma - Potopa prestáva, 3.kat.


2.miesto - Ján Bodnár, Cirkevné gymnázium Trebišov, VI. kat. Téma - Daniel...vládal ťa tvoj Boh..zachránil od levov


2.miesto - Michaela Ščerbáková, ZŠ Jovsa, téma-žite ako deti svetla, 2.kat.


3.miesto - Barbora Viktória Tereščáková, CZŠ sv.Juraja Tv, Stvorenie sveta, 5.kat.


3.miesto - Ondrej Cehula, ZŠ Strážske, téma - vyjdi z korába, 3.kat.


3.miesto - Mária Ceľuchová, Cirkevné gymnázium sv.J.Krstiteľa, VI. kat. Téma- Vezmite si Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla...


3.miesto - Miriam Chylová, CZŠ sv.Juraja Tv, téma - Chválospev na milosť vykúpenia, 4.kat.


3.miesto - Tomáš Savka, ZŠ Mierová Strážske, Téma - potopa prestáva, 2.kat.

autor: TSKE
dátum: 26.04.2017

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka