Gréckokatolícka eparchia Košice


Množstvo veriacich prišlo do Sloviniek osláviť sv. veľkomučeníka Juraja na odpustovú slávnosť Košickej eparchieNa sviatok veľkomučeníka sv. Juraja, teda v  nedeľu 23. apríla, vyvrcholil víkendový program odpustovej slávnosti Košickej eparchie v Slovinkách.

Gréckokatolícky chrám svätého veľkomučeníka a divotvorcu Juraja vo farnosti Slovinky už osem rokov patrí medzi Eparchiálne odpustové chrámy v Košickej eparchii. Aj tohto roku vo sviatok chrámového patróna svätého Juraja v miestnom chráme prebiehala Eparchiálna odpustová slávnosť.

Duchovnú obnovu v piatok sprevádzal slúžiteľ a kazateľ o. Matúš Marcin, exorcista Košickej eparchie. V kázni zdôraznil vážnosť našich skutkov a ich dôsledky na duchovný život človeka. Za účasti kňazov Spišskonovoveského protopresbyterátu nasledovalo vyslúženie sviatosti pomazania chorých a modlitby za uzdravenie a oslobodenie.

Sobotný program začal modlitbou molebenu k svätému Jurajovi a pokračoval následným posvätením ozimín. Po veľkej večierni s požehnaním litijných darov nasledovala slávnostná svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol protosynkel košický, otec Vladimír Tomko. Božie slovo ohlásil kancelár Košickej eparchie otec Marko Rozkoš, ktorý vo svojej homílii poukázal na dôležitosť Božieho požehnania každého skutku človeka. Pozornosť upriamil na blahoslavenú Jozafátu, spoluzakladateľku Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorej bola odpustová slávnosť spoločne so svätým Jurajom zasvätená. Pripomenul, že i ona hľadajúc miesto, kde ju Boh volá, denne prosila Boha o požehnanie každého diela, ktoré začínala. Táto sv. litrugia bola výničmoná i spevom, ktorý viedol kňazský zbor pozostávajúci z kňazov Košickej eparchie.

Po rannej nedeľnej utierni nasledovala prezentácia sestier Služobníc o poslaní ich kongregácie. Vyvrcholeniu slávnosti – archijerejskej sv. liturgii predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, za účasti mnohých kňazov prevažne Spišskonovoveského protopresbyterátu a veľkého množstva veriacich. Slávnostnú homíliu predniesol vladyka Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup. Poukázal na skutočnosť, že byť mučeníkom – martyrom znamená byť svedkom Krista v tomto svete. Vo svete, ktorý neprijíma pravdu a stavia proti nej lož a zákernosť. Ale zároveň na príklade sv. Juraja, šľachtica a dôstojníka rímskej armády za cisára Diokleciána, poukázal na pokoj a silu, ktorú dáva vzkriesený Kristus tým, čo s ním majú osobný vzťah. Preto vyzval všetkých prítomných, aby sme sa skrze prehĺbenie vlastného vzťahu s Kristom stali jeho autentickými svedkami.

Slávnosť svojím spevom umocnil farský zbor Megalinarion zo Spišskej novej Vsi. Na konci liturgie po molebe k Blahoslavenej Jozafáte Hordaševskej sa uskutočnil sprievod okolo chrámu s čítaniami evanjelia.

autor: Tomáš Mikunda
Róbert Jáger
dátum: 25.04.2017
Foto: František Puci ml.

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka