Gréckokatolícka eparchia Košice


VLADYKA MILAN CHAUTUR NA SVETLÝ UTOROK NAVŠTÍVIL FILIÁLNY CHRÁM VO VYŠNÝCH REMETOCHKošice, 19. apríl (TSKE) Na Svetlý utorok, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha slávil spolu s o. Michalom Baranom, administrátorom farnosti Vyšná Rybnica, archijerejskú sv. liturgiu v chráme vo Vyšných Remetoch, ktorý je zasvätený svätému archanjelovi Michalovi. Táto archijerejská liturgia sa už stala tradíciou rovnako  ako aj poobedňajší futbalový zápas.

V homílii vladyka poukázal na správanie Emauzských učeníkov, ktorí hoci spomínali na Krista, predsa Ho vedľa seba nespoznali až do chvíle lámania chleba. Takto biskup vyzval veriacich, aby pri lámaní chleba – sv. liturgii nechali zahorieť aj svoje srdcia, v ktorých bude rezonovať pozdrav Christos Voskrese ako realita a nie iba ako spomienka.

Na záver veriaci darovali vladykovi Milanovi obraz spomínaného chrámu, ktorý je situovaný uprosred prírody, ako i tortu v tvare biskupskej mitry. Vladyka vyjadril vďačnosť za možnosť sa aj v pracovný utorkový deň tak sviatočne stretnúť a to uprostred prírody, čo, ako vysvetlil, mu pripomenulo Veľkú noc v jeho rodnej dedinke. Po sv. liturgii sa konalo spoločné agapé, ktoré prebiehalo v pokojnej a neuponáhľanej atmosfére.

autor: Richard Fučko
dátum: 19.04.2017
Foto: Richard Fučko

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka